Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hải Phòng lần thứ 15: Nhiệm kỳ phát triển đột phá trên mọi lĩnh vực (Kỳ 3) - Dấu ấn xuyên suốt nhiệm kỳ

13:06 12/09/2020

Sự đúng đắn trong chủ trương và chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành đã tạo niềm tin vững chắc để thành phố phát triển mạnh mẽ. Chỉ tính trong lĩnh vực thu ngân sách, những năm trước thu nội địa của Hải Phòng chưa khi nào vượt qua con số 10.000 tỷ đồng.

Kinh tế biển khẳng định vai trò trụ cột của Hải Phòng

Đây là một điều hết sức bất cập, khiến nguồn lực tái đầu tư phát triển ở địa phương bị hạn hẹp. Xác định rõ tầm quan trọng đó, Nghị quyết Đại hội 15 đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020, thu nội địa của thành phố đạt con số trên 20.000 tỷ đồng/năm.

Thực hiện chỉ tiêu này, ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, thành phố đã lựa chọn chủ đề hành động “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”. Chủ trương được cụ thể hóa từ việc thành phố tiến hành thành lập các tổ công tác, rà soát tổng diện và đề ra các biện pháp quản lý nguồn thu, chống thất thu, song song với việc kiểm soát chặt các khoản chi.

Các giải pháp được triển khai đồng bộ đến tận cơ sở, đồng thời công tác tăng cường, bồi dưỡng, tái cơ cấu cán bộ liên quan cũng được chú trọng. Nhờ những giải pháp quyết liệt, nên đến kết kỳ báo cáo năm 2016, thu nội địa của thành phố đã ngoạn mục vượt mức 17.000 tỷ đồng, tăng 27,2%; đến năm 2017 đạt 21.700 tỷ đồng tăng 27,9%, vượt trước 3 năm so với chỉ tiêu Đại hội 15 đề ra.

Cùng với đó, thành phố cũng ban hành nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Theo Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành, việc chọn chủ đề hành động “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” xuyên suốt cả nhiệm kỳ là một sáng tạo thể hiện tinh thần dám nghĩ dám làm chỉ có ở Hải Phòng.

Quan điểm của thành phố là tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động, tạo nguồn thu ổn định, bền vững. Mặt khác, việc siết chặt kỷ cương thu ngân sách cũng có tác động tương hỗ, nhằm đảm bảo sự bình đẳng của các doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

Một lần nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đã được hiện thực hóa, với những động thái mang tính cách mạng cao của bộ máy hành chính tại Hải Phòng. Cũng theo Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành, đó là tính linh hoạt trong cải cách thủ tục, tính kỷ cương trong lãnh đạo, quyết liệt trong điều hành và “khéo” trong hoạt động dân vận.

Điều này không chỉ rút ngắn quá trình đầu tư phát triển, tiết kiệm nguồn lực, mà còn góp phần củng cố niềm tin từ cả hệ thống chính trị đến mỗi người dân vào tương lai phát triển của thành phố. Với những bài học kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn, cùng với cơ chế đặc thù được Trung ương áp dụng, Hải Phòng càng củng cố thêm niềm tin để tiếp tục bứt phá trên lộ trình vươn ra biển lớn.

Tổ hợp công nghiệp công nghệ cao Vinfast tại Cát Hải

Mặc dù vậy, Hải Phòng cũng như cả nước, bên cạnh những cơ hội thuận lợi, trên tiến trình phát triển cũng có không ít những khó khăn thách thức đan xen. Trong khi đó, năm 2020 là năm “khóa chốt” của nhiệm kỳ, đại dịch Covid-19 đã gây ra những thách thức vô cùng lớn bao trùm trên quy mô toàn thế giới.

Việc nhận diện để dự báo chính xác tình hình là điều kiện quan trọng cho việc thực hiện chặng đường kế tiếp, nhất là trong bối cảnh thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị.

          Trước mắt, một số hạn chế được chỉ rõ tại Đại hội 15 vẫn hiện hữu, đó là dù đạt được nhiều thành tựu nhưng quy mô nền kinh tế thành phố còn nhỏ, tăng trưởng chủ yếu dựa vào tăng vốn đầu tư và số lượng lao động, yếu tố năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) chưa đóng góp nhiều. Đây là những vấn đề sẽ gây không ít khó khăn trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu bởi đại dịch Covid-19.

Cùng với đó, sự hình thành các hiệp định thương mại tự do với thế giới khiến thách thức đối với kinh tế Hải Phòng sẽ càng lớn, những hạn chế, tiêu cực khác của xã hội cũng tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế.

          Nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là yếu tố con người, tác động trực tiếp đến vận hành bộ máy hành chính, thời gian qua đã có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn bộc lộ bất cập. Trong buổi làm việc với lãnh đạo thành phố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ, cố gắng của các ngành, các cấp có những chuyển biến rõ rệt, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của Hải Phòng luôn đứng trong tốp đầu cả nước, tuy nhiên cải cách hành chính vẫn chưa theo kịp yêu cầu phát triển, kết quả chưa đều và thực sự bền vững. 

Vì vậy, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Hải Phòng cần quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, cải cách hơn nữa, góp phần xây dựng một chính quyền kiến tạo, xây dựng, hết lòng hết sức phụng sự nhân dân.

Trong 7 nhóm định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội 15, then chốt vẫn là công tác xây dựng Đảng, với quyết tâm tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng đối với cán bộ đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, nhiệt huyết và có tri thức hiện đại ngang tầm với yêu cầu của nhiệm vụ, từ đó có những quyết sách nhanh nhạy để tận dụng thời cơ lịch sử, với những vận hội to lớn cho thành phố Cảng trong giai đoạn mới.

Trong lúc cả nước đang quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Hải Phòng càng phát triển mạnh mẽ thì nhiệm vụ chính trị càng có nhiều thách thức lớn, vì đó cũng là quy luật tất yếu.

Nhất là khi nền kinh tế  phát triển, lợi ích cá nhân và cám dỗ vật chất rất dễ làm thoái hóa cán bộ, đảng viên, vì vậy công tác “con người” phải đặc biệt được chú trọng. Tin tưởng rằng, từ thành tựu đạt được trong giai đoạn 2015-2020, Hải Phòng đang trỗi dậy khát vọng bay cao và vươn xa, quật khởi với tinh thần “Trung dũng - Quyết thắng”

          Hoàng Minh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông