Tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố

11:37 13/06/2019

Sáng 11-6, tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị duyệt thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng lần thứ 14, nhiệm kỳ 2019-2024. Cùng làm việc về phía trung ương có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đại diện lãnh đạo các ban Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, dự kiến diễn ra trong  2 ngày 27 và 28-6-2019. Dự thảo báo cáo chính trị đã hoàn thành (tiếp thu, chỉnh sửa lần thứ 5), tổ chức xin ý kiến tại kỳ họp thứ 12 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa 13, các vị nguyên lãnh đạo MTTQ qua các thời kỳ, các vị trong hội đồng tư vấn, ý kiến tại Đại hội MTTQ các quận, huyện, các tổ chức thành viên.

Dự thảo có tiêu đề “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động Mặt trận, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Hải Phòng phát triển hiện đại, văn minh”. Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa 13; dự thảo tham gia ý kiến vào sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa 8, các báo cáo tham luận tại hội nghị cũng cơ bản hoàn thiện.

Về đề án nhân sự Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xây dựng đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa 14, trình Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thảo luận, thông qua về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu. Trong đó, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa 14 có số lượng 95 vị, Ban Thường trực có 10 vị.

Nhân sự chức danh Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa 14, nhiệm kỳ 2019-2024, dự kiến giới thiệu để Đại hội hiệp thương gồm 6 đồng chí. Đảng đoàn- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố triển khai quy trình giới thiệu nhân sự dự kiến tham gia Ủy ban, Ban Thường trực và các chức danh lãnh đạo chủ chốt Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa 14 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, hướng dẫn của Đảng và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tại cuộc làm việc các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, chu đáo, bài bản; đề án nhân sự bảo đảm cơ cấu số lượng, thành phần, đồng thời góp ý chỉnh sửa chương trình tổ chức đại hội; báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa 13 (nhiệm kỳ 2014-2019); đề án nhân sự, chương trình hành động, bảo đảm tính hợp lý, khoa học, theo đúng yêu cầu của trung ương.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông