Tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ninh lần thứ XXIII

10:20 23/03/2020

Xác định đại hội đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm, công tác chuẩn bị đã được Đảng ủy Công an tỉnh triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị. Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện kế hoạch bảo vệ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Công an tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm với Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Phòng Tham mưu - Công an tỉnh

Tháng 12-2019, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 308-KH/TU, ngày 4-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 29-KH/ĐU, ngày 5-8-2019, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội như: văn kiện đại hội, công tác nhân sự, chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm, triển khai hoạt động thông tin tuyên truyền...; đồng thời quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, gồm Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết và Tiểu ban Hậu cần phục vụ Đại hội.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức đại hội đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp diễn ra đúng tiến độ và quy định. Từ tháng 12-2019 đến tháng 2-2020, Đảng ủy Công an tỉnh ban hành 23 văn bản, kế hoạch, thông báo, công văn chỉ đạo, phương án về công tác triển khai tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng báo cáo chính trị của các chi, đảng bộ cơ sở; ban hành các biểu mẫu sử dụng tại đại hội các chi, đảng bộ cơ sở; hướng dẫn việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; việc rà soát nhân sự cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Công an tỉnh; phương án giới thiệu nguồn nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; thông báo ấn định số lượng cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025...

Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết bàn phương án trang trí khánh tiết phục vụ Đại hội đại biểu các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025

Đến nay, Đảng bộ Công an tỉnh đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị lần 2 của BCH Đảng bộ Công an tỉnh, tổ chức lấy ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương và sẽ đưa ra lấy ý kiến tại đại hội các chi, đảng bộ cơ sở để tiếp tục hoàn thiện báo cáo; chủ động rà soát lại tiêu chuẩn về độ tuổi tái cử tham gia cấp ủy khóa mới đối với các đồng chí trong cấp ủy các chi, đảng bộ Công an các đơn vị, địa phương và BCH Đảng bộ Công an tỉnh để phục vụ Tiểu ban nhân sự chỉ đạo về phương án nhân sự khóa mới; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn bám sát kế hoạch của Đảng ủy để chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị tổ chức đại hội của các chi, đảng bộ; nắm tình hình về những khó khăn, vướng mắc để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo; rà soát, tập hợp nhân sự cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh phê duyệt; tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp gắn với việc tuyên truyền về các phong trào thi đua mừng Đảng - mừng Xuân, đợt cao điểm tấn công tội phạm và kết quả các mặt công tác, chiến đấu của Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý…

Ban Thường vụ Đảng bộ Công an tỉnh chọn Đảng bộ Phòng Tham mưu và chi bộ Phòng An ninh nội bộ để tiến hành đại hội điểm trong tháng 3-2020. Sau hội nghị sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm đại hội điểm cấp cơ sở sẽ chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở bắt đầu tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 14-4, kết thúc trước ngày 15-5. Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh dự kiến diễn ra trung tuần tháng 8-2020.

Bên cạnh công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện kế hoạch bảo vệ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự đại hội. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn nắm bắt tình hình tư tưởng của nhân dân đối với đại hội đảng các cấp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở…

TƯỜNG MINH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông