Tích cực giảm tổn thất điện năng

22:49 09/08/2018

Hiện nay, công ty Điện lực Hải Phòng là một trong những đơn vị thực hiện công tác giảm tổn thất điện năng tốt nhất trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Kế hoạch thực hiện tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2018 của công ty là 4,7%.

Theo đó, công ty áp dụng nhiều giải pháp với tổn thất kỹ thuật và tổn thất thương mại để đạt được tỷ lệ trên. Trong tổn thất kỹ thuật, công ty áp dụng chương trình tính toán tổn thất điện năng kỹ thuật PSS/ADEPT và Smart Simulator; Quản lý hệ thống đo đếm, công tơ 2 cấp.

Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật đối với lưới điện cao, trung hạ áp, kiểm tra, xử lý các mối nối, tiếp xúc, thường xuyên cân đảo pha tại các TBA công cộng, đặc biệt đối với trạm có tổn thất cao, xử lý tốt hành lang lưới điện.

Tập trung nhân lực để thực hiện việc thay tháo định kỳ hệ thống đo đếm điện năng đảm bảo theo đúng kế hoạch đã giao theo từng tháng, quý, năm 2018. Lắp đặt tụ bù CSPK đúng tiến độ kế hoạch năm 2018 đã duyệt.

Kế hoạch thực hiện tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2018 của công ty Điện lực Hải Phòng là 4,7%

Còn với tổn thất thương mại, công ty Điện lực Hải Phòng tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện của khách hàng, công tác phúc tra ghi chỉ số công tơ và công tác kiểm tra định kỳ hệ thống đo đếm điện năng không để xảy ra tổn thất thương mại. Phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiệp vụ các trường hợp chậm cấp điện.

Kiểm tra thay tháo kịp thời các công tơ kẹt hỏng trên lưới, truy thu sản lượng điện theo đúng qui định.Thực hiện rà soát lại toàn bộ tỷ số biến các TI trên lưới, không để xảy ra tình trạng nhầm tỉ số của TI.

Đặt chỉ số TI cho các khách hàng căn cứ theo công suất sử dụng thực tế. Trong quá trình vận hành phải thường xuyên theo dõi và kiểm tra để chuyển đổi tỷ số TI cho phù hợp với phụ tải.

HT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông