Tiếp nhận 46.552,9 tấn xi măng xây dựng giao thông nông thôn

09:16 17/05/2019

Thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng với việc tham mưu cho UBND TP ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình giai đoạn 2019 – 2020; hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan đề xuất UBND TP trình HĐNDTP tại kỳ họp thứ 9, khóa XV; ngành nông nghiệp đã đề xuất kế hoạch xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao năm 2019; xây dựng kế hoạch huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2019-2020.

Thi công 290,3 km giao thông nông thôn

Theo đó, trong năm 2019, thành phố phấn đấu có 3 huyện hoàn thành tiêu chí huyện nông thôn. Chương trình hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Tính đến hết quý I, các địa phương đã tiếp nhận 46.552,9 tấn (đạt 77% KH), tiến hành thi công 290,3 km (77,6% KH) đường giao thông nông thôn. Trong đó, có 168,3 km giao thông thôn xóm, 110,77 km giao thông nội đồng và 11,2 km giao thông nội bộ nghĩa trang.

Hiện, ngành tổng hợp xây dựng kế hoạch hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn năm 2019, đề xuất báo cáo UBND TP quyết định.

Ở lĩnh vực cung cấp nước sạch nông thôn, ngành nông nghiệp đang tiếp tục thu hút, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào cấp nước sạch quy môn lớn khu vực nông thôn theo tiêu chuẩn nước sạch đô thị. Nhờ đó, diện mạo nông nghiệp, nông thôn có nhiều đổi thay...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông