Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU của Thành ủy

14:26 02/02/2018

Chiều 1-2, Ban chỉ đạo của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU về “xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập” giao ban đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Năm 2017, cấp ủy và Ban chỉ đạo các cấp đã vào cuộc tích cực trong việc kiểm tra, đôn đốc cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện Nghị quyết, giao chỉ tiêu cho các đơn vị, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Nhiều tổ chức Đảng, đoàn thể được thành lập theo NQ28 đã hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp, đơn vị.

Qua đó đã giúp cho chủ doanh nghiệp nhận thức đúng về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 456 tổ chức đảng, 1.032 tổ chức công đoàn, 178 tổ chức đoàn và hội thanh niên với hoạt động theo tinh thần NQ28.

Phát biểu tại buổi giao ban, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng, những kết quả đạt được trong thực hiện NQ28 của năm 2017 thể hiện sự chuyển biến rõ nét, có sự tiến bộ vượt bậc so với năm 2016. Đồng chí cũng dành thời gian phân tích, chỉ rõ những mặt hạn chế trong việc thực hiện triển khai Nghị quyết, đồng thời thống nhất một số giải pháp khắc phục đã được đề xuất.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa nêu rõ, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa để nhận thức và hành động về NQ28 đi vào trọng tâm, coi trọng cả 3 vấn đề xây dựng, củng cố và phát triển phải thực sự vững mạnh, là hạt nhân.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh,  các địa phương, đơn vị cần rà soát, nắm bắt, đánh giá cụ thể số doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là rà soát số đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp đang sinh hoạt ở các địa phương, từ đó xây dựng kế hoạch, kết hợp với các nội dung khác để không bị chồng chéo; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong việc thành lập, củng cố, phát triển Đảng, đoàn thể, quyết tâm thực hiện, đạt 100% chỉ tiêu Ban chỉ đạo Thành ủy đề ra trong năm 2018.

Trong đó, cần sự vào cuộc của cả các cấp ủy, người đứng đầu với tinh thần trách nhiệm cao, kiên trì, tích cực, thường xuyên, cụ thể và phải linh hoạt trong quá trình thực hiện.

 LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông