Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, xây dựng giai cấp công nhân

19:59 13/02/2023

Chiều 13/2, Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Trí Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban dân vận Thành ủy.
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

          Năm 2022, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức liên quan trong hệ thống chính trị thành phố đã tiếp tục đẩy mạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân; tập trung tuyên truyền giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật cho công nhân, người lao động và người sử dụng lao động bằng nhiều nội dung hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực.

          Trên địa bàn thành phố hiện có khoảng gần 60 vạn công nhân, lao động làm việc, hầu hết số lao động được giải quyết việc làm có hợp đồng lao động và đóng BHXH, các quy định về tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi xã hội được các doanh nghiệp thực hiện khá tốt.

          Tư tưởng, tâm trạng của công nhân, người lao động thành phố cơ bản ổn định, phấn khởi trước sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tích cực, ra sức thi đua lao động sản xuất và hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp công đoàn, doanh nghiệp phát động.

          Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động luôn được Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTQVN TP và các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.

          Đáng chú ý đã ban hành chính sách về xây dựng nhà ở cho người lao động thu nhập thấp và nhà ở công nhân; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động; tổ chức các hoạt động xã hội như hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, “siêu thị 0 đồng – đồng hành gắn kết yêu thương”, “tháng công nhân”… hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban chỉ đạo cũng chỉ ra những hạn chế tồn tại, đồng thời thảo luận các giải pháp khắc phục như: chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân, người lao động như vấn đề nhà ở, các công trình phúc lợi công cộng; vấn đề việc làm, tiền lương, thu nhập, đời sống của công nhân lao động ở một số khu vực còn nhiều khó khăn; nhận thức của một số công nhân lao động về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân, việc am hiểu về chính sách pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tác phong công nghiệp nhất là công nhân khu vực doanh nghiệp tư nhân còn nhiều hạn chế...

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến khẳng định, thời gian qua thành phố đã có nhiều chủ trương, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; chủ động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố, tạo hàng vạn việc làm mới nhằm đảm bảo đời sống, thu nhập cho công nhân lao động.

          Việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp cơ bản được đảm bảo; điều kiện, môi trường làm việc từng bước được cải thiện.

          Đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023 Ban chỉ đạo đề ra, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện: huy động cả hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thành phố.

          Ban chỉ đạo cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, cơ chế chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước của doanh nghiệp đối với người lao động, có kế hoạch, chương trình cụ thể, tránh chồng chéo, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

          Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến yêu cầu các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phù hợp với tình hình thực tiễn tại các doanh nghiệp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, chú trọng công tác phát triển tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tại các doanh nghiệp ngoài công lập.

          Đối với Ban chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân thành phố, cần nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt các quy chế hoạt động, đưa các hoạt động của Ban Chỉ đạo ngày càng nền nếp, hiệu quả.

          LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích