TÌM CHỦ SỞ HỮU THÁNG 3-2018

  07:00 03/03/2018

  PHÒNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ - CATP HẢI PHÒNG 

  Ngày 3 tháng 3 năm 2018

  Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hải Phòng đang điều tra xác minh và tạm giữ các xe máy có đặc điểm sau:

  1- Xe nhãn hiệu HONDA, màu trắng, không BKS, SK+SM:  AA03-1002033, AA03E-1001908

   2- Xe nhãn hiệu HONDA, màu trắng, không BKS, SK+SM:  AA03-1001164, AA03E-1001274

  3- Xe nhãn hiệu HONDA, màu trắng, không BKS, SK+SM:  AA03-1002675, AA03E-1002464

  4- Xe nhãn hiệu HONDA, màu xanh, không BKS, SK+SM:  *1HD1FVW136Y613125*, *FVW6613125*

  5- Xe nhãn hiệu HONDA, màu vàng, không BKS, SK+SM:  AF52-1003260, AF24E-7003248

  6- Xe nhãn hiệu BKING, màu vàng, không BKS, SK+SM:  JS1GX71B382100106, X702-109454

  7- Xe nhãn hiệu HONDA, màu đen, không BKS, SK+SM:  *5HD1GX4198K313700*, *GX48313700*

  8- Xe nhãn hiệu HONDA, màu đỏ, không BKS, SK+SM:  SC61-1300041, SC61E-3000534

  9- Xe nhãn hiệu HONDA, màu trắng, không BKS, SK+SM:  MF11-1101210, MF11E-1005965

  10- Xe nhãn hiệu HONDA, màu trắng, không BKS, SK+SM:  AA03-1003718, AA03E-1003619

  11- Xe nhãn hiệu HONDA, màu trắng, không BKS, SK+SM:  AF55-1803159, AF69E-3008985

  12- Xe nhãn hiệu HONDA, màu đỏ mận, không BKS, SK+SM:  *5HD4LE2E4DC417342*, *LE2D417342*

  13- Xe nhãn hiệu HONDA, màu trắng, không BKS, SK+SM:  AF70-1014130, AF70E-1055640

  14- Xe nhãn hiệu HONDA, màu trắng, không BKS, SK+SM:  AF70-1038498, AF70E-1223300

  15- Xe nhãn hiệu HONDA, màu đỏ-đen, không BKS, SK+SM:  AF70-1108498, AF70E-1155648

  16- Xe nhãn hiệu HONDA, màu mận, không BKS, SK+SM:  AF70-1028660, AF70E-1096586

  17- Xe nhãn hiệu HONDA, màu đen, không BKS, SK+SM:  AA03-1001910, AA03E-1006503

  18- Xe nhãn hiệu HONDA, màu trắng, không BKS, SK+SM:  AF55-1702150, AF69E-3002005

  19- Xe nhãn hiệu HONDA, màu trắng, không BKS, SK+SM:  AA03-1013898, AA03E-1014045

  20- Xe nhãn hiệu HONDA, màu cam, không BKS, SK+SM:  AF55-1046839, AF55E-1046692

  21- Xe nhãn hiệu HONDA, màu xanh, không BKS, SK+SM:  AF55-1027372, AF55E-1027189

  22- Xe nhãn hiệu HONDA, màu đỏ-trắng, không BKS, SK+SM:  AF55-1011729, AF55E-1011830

  23- Xe nhãn hiệu CBR600RR, màu tím, không BKS, SK+SM:  JH2PC401X8M101211, PC40E-2054862

  24- Xe nhãn hiệu HONDA, màu hồng, không BKS, SK+SM:  AF55-1206471, AF55E-1106545

  25- Xe nhãn hiệu HONDA, màu trắng sữa, không BKS, SK+SM:  AF55-1518757, AF55E-1118603

  26- Xe nhãn hiệu HONDA, màu trắng, không BKS, SK+SM:  AF55-1600240, AF55E-1178205

  27- Xe nhãn hiệu HONDA, màu trắng đen, không BKS, SK+SM:  AA03-1001003, AA03E-1001035

  28- Xe nhãn hiệu HONDA, màu ghi xám, BKS: 50M3-0178, SK+SM: MF03-1200576, MF03E-1106379

  29- Xe nhãn hiệu HONDA, màu đen, BKS: 15AA-00.125, SK+SM: AA01-4011925, AA02E-1011947

  30- Xe nhãn hiệu HONDA, màu đen, không BKS, SK+SM: RLHJF4216DY005002, JF42E-0004993

  31- Xe nhãn hiệu HONDA, màu trắng đen, không BKS, SK+SM: RLHJF4614EZ162758, JF46E-6088085

  32- Xe nhãn hiệu YAMAHA, màu đỏ đen, không BKS, SK+SM: RLCJ5B950BY107690, 5B95-107700

  Ngày 30 tháng 3 năm 2018

  Phòng Cảnh sát hình sự-CATP Hải Phòng đang điều tra, xác minh và tạm giữ các xe máy có đặc điểm sau:

  1- Xe màu xanh, không BKS, SK-SM: *1HD1JK535AB013914*, *JK5A013914*

  2- Xe màu trắng, không BKS, SK-SM: *5HD1FCME8DB633907*, *FCMD633907*

  3- Xe màu xanh, không BKS, SK-SM: *5HD1PG8E4DB958486*, *PG8D958486*

  4- Xe màu đen, không BKS, SK-SM: *1HD1HHH19DC807886*, *HHHD807886*

  5- Xe màu nâu, không BKS, SK-SM: *1HD1FRR47WY613383*, *FRRW613383*

  6- Xe màu ghi-đen, không BKS, SK-SM: *5HD1FCW403Y639507*, *FCW3639507*

  7- Xe màu xanh, không BKS, SK-SM: AF54-1131115, AF54E-1135457

  8- Xe màu đen-đỏ, không BKS, SK-SM: AF70-1105004, AF70E-1133231

  9- Xe màu trắng, không BKS, SK-SM: AF70-1011639, AF70E-1044267

  10- Xe màu ghi, không BKS, SK-SM: AF55-1002201, AF55E-1002317

  11- Xe màu trắng-vàng, không BKS, SK-SM: AF55-1044372, AF55E-1044477

  12- Xe màu đỏ, không BKS, SK-SM: *MLESEE14111350217*, *E3U5E-350219*

  13- Xe màu đỏ, không BKS, SK-SM: HAC110-000102, HACE-000102

  14- Xe màu đỏ-đen, không BKS, SK-SM: AC110-200001, ACFE-200001

  Ngày 31 tháng 3 năm 2018

  Phòng Cảnh sát hình sự-CATP Hải Phòng đang điều tra, xác minh và tạm giữ các xe máy có đặc điểm sau:

  1- Xe màu cam-đen, không BKS, SK-SM: *5HD1FC4418Y602945*, *FC48602945*

  2- Xe màu trắng, không BKS, SK-SM: AF55-1702651, AF69E-3002604

  3- Xe màu đen, không BKS, SK-SM: RC82-1200402, RC70E-2200396

  4- Xe màu trắng, không BKS, SK-SM: AF55-1603317, AF55E-1180351

  5- Xe màu đen, không BKS, SK-SM: AF55-1501424, AF55E-1400509

  6- Xe màu ghi-đen, không BKS, SK-SM: *1HD1BYB553Y114053*, *BYB3114053*

  7- Xe màu ghi-đen, không BKS, SK-SM: *1HD1BYB173Y100619*, *BYB3100619*

  8- Xe màu xanh, không BKS, SK-SM: 1HFSC49H75A303820, SC46E-2309422

  9- Xe màu đen, không BKS, SK-SM: AF55-1008159, AF55E-1007833

  10- Xe màu trắng, không BKS, SK-SM: AF55-1302968, AF55E-1127470

  11- Xe màu trắng, không BKS, SK-SM: AF55-1700668, AF69E-3000681

  12- Xe màu trắng, không BKS, SK-SM: AF58-1515737, AF55E-500099

  13- Xe màu xanh, không BKS, SK-SM: AF55-1008441, AF55E-1008551

  14- Xe màu xanh-trắng, không BKS, SK-SM: SC40-1052634, SC38E-1552636

  Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ sở hữu của những xe máy trên không mang giấy tờ có liên quan đến Đội 4 Phòng Cảnh sát hình sự-CATP Hải Phòng * Địa chỉ số 4 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng - ĐT: 069.278.5423 hoặc Điều tra viên Nguyễn Mạnh Hùng - SĐT: 0986386169 để làm thủ tục nhận lại xe máy, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hải Phòng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.


  CÔNG AN QUẬN HỒNG BÀNG - CATP HẢI PHÒNG

  Ngày 3 tháng 3 năm 2018

  Qua công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT-TTCC, CAQ Hồng Bàng đã phát hiện, tạm giữ 74 xe mô tô quá thời hạn tạm giữ, cụ thể:

  1- Xe BKS: 16P1-8349, SK: PMYKE0600G182583, SM: E101EK182583

  2- Xe BKS: 16N5-0469, SK: PMYKE0600G0177723, SM: E101EK177723

  3- Xe BKS: 16N9-4849, SK: PMYKE0600G0182672, SM: E101EK182672

  4- Xe BKS: 15B1-584.78, SK: PMYKE0600G0174448, SM: E101EK174448

  5- Xe BKS: 16N3-8434, SK: PMYKE0600G0182656, SM: E101EK182656

  6- Xe BKS: 16H3-1634, SK: PMYKE0600G0182998, SM: E101EK182998

  7- Xe BKS: 16M3-2356, SK: PMYKE0600G0181998, SM: E101EK181996

  8- Xe BKS: 16R4-0072, SK: PMYKE0600G0182996, SM: E101EK182996

  9- Xe BKS: 16P9-3852, SK: PMYKE0600G0173396, SM: E101EK173396

  10- Xe BKS: 16L2-1094, SK: PMYKE0600G0182658, SM: E101EK182658

  11- Xe BKS: 15B1-237.21, SK: RLH270BY46..., SM: JF27E-1364...

  12- Xe BKS: 14T2-0374, SK: RPEWCH1PE7A*018123*, SM: VDEJQ152FMH*018123*

  13- Xe BKS: 29Y3-9925, SK: RLHHC09067Y376341, SM: HC09E-5476017

  14- Xe BKS: 82AA-012.74, SK: RPKDCB1PKAH014178, SM: RPKFM1P39FMB00024178

  15- Xe BKS: 30F6-6780, SK: RLGKA12FD7D009856, SM: VMVT5B-D009856

  16- Xe BKS: 34N2-5217, SK: RLHJF18017Y529319, SM: JF18E-5029374

  17- Xe BKS: 29R3-0239, SK: RLCS16S209Y043755, SM: 16S2-043757

  18- Xe BKS: 89K2-0748, SK: RLCS5C6107Y137761, SM: 5C61-137761

  19- Xe BKS: 34N1-6028, SK: RLCS5C6308Y130100, SM: 5C63-130100

  20- Xe BKS: 17F6-0635, SK: BE46F-VN101380, SM: E417-VN101380

  21- Xe BKS: 20L6-4857, SK: RPHWCHBUM5H110021, SM: RPTDS152FMH00110021

  22- Xe BKS: 34K8-6404, SK: VKDBCH013KD000876, SM: 153FMH*02K01343*

  23- Xe BKS: 98H4-0050, SK: LWAXCGL32YA*01405169*, SM: LC150FMG*01405169*

  24- Xe BKS: 18P8-0197, SK+SM: Bị tẩy xóa

  25- Xe BKS: 15AA-037.83, SK: AF61- 1068831, SM: AF61E-1068763

  26- Xe BKS: 15AA-145.68, SK: AF55-1052487, SM: AF55E-1124159

  27- Xe BKS: 16K7-1686, SK: RLCJ2S0106Y035736, SM: 2S01-035736

  28- Xe BKS: 16L4-8562, SK: RLHHC090X5Y056971, SM: HC09E-5096173

  29- Xe BKS: 16K5-7376, SK: RLHHC09003Y189574, SM: HC09E-0189620

  30- Xe BKS: 15B1-511.25, SK: RLHJC5235CY508390, SM: JC52E-5292638

  31- Xe BKS: 16L1-6790, SK: RLGH125CD4D030051, SM: VMEM9B030051

  32- Xe BKS: 15L1-004.94, SK: RLCN5P110BY325548, SM: 5P11-325550

  33- Xe BKS: 16K9-7045, SK: RLHJA0204YY073951, SM: JA02E-0073968

  34- Xe BKS: 16F8-2248, SK: CF110*Y0000480*, SM: CF1P52FMH-3*Y0121047*

  35- Xe BKS: 16K2-2726, SK: C100M-R08361, SM: C100ME-R8361

  36- Xe BKS: 16M6-1184, SK: RLHHC090X7Y2180..., SM: HC09E-5318090

  37- Xe BKS: 16M8-5974, SK: RLCS5C6407Y003520, SM: 5C64-003520

  38- Xe BKS: 16P2-3462, SK: RRKDCG1UM8XG03561, SM: VTT23JL1P50FMG003561

  39- Xe BKS: 16M1-5776, SK: RNDSCJ2ND 41*001014*, SM: VDGSH152QMI-N*00001041*

  40- Xe BKS: 16N1-7890, SK: RLHHC12138Y135413, SM: HC12E-1135518

  41- Xe BKS: 16M5-6458, SK: RLCN2B5607Y017538, SM: 2B56-017538

  42- Xe BKS: 16M9-2880, SK: RPHWCHBXM6H123813, SM: RPTDS152FMH00123813

  43- Xe BKS: 16K5-6894, SK: VLKPCG012LK*064304*, SM: VLKJC150FMG-2*000064304*

  44- Xe BKS: 16H7-9291, SK: VTHPCH0021A011318, SM: LC152FMH*02283394*

  45- Xe BKS: 16M3-4996, SK: RLHHC09087Y122498, SM: HC09E-5222598

  46- Xe BKS: 16L4-3714, SK: RLCN2B5205Y034873, SM: 2B52-34873

  47- Xe BKS: 15-809P5, SK: C100MN-0163706, SM: C100MNE-0163706

  48- Xe BKS: 16F7-5200, SK: FL8000078, SM: 150FM*Y015775*

  49- Xe BKS: 16H8-3366, SK: 5SD1-21356, SM: 5SD1-21356

  50- Xe BKS: 16H1-8623, SK: WE110C0040344, SM: LC150FMG*01040344*

  51- Xe BKS: 16L6-8637, SK: RRKWCHTUM5X001523, SM: VTTJL1P52FMH-8001523

  52- Xe BKS: 16L3-1839, SK: RLHHC09015Y524022, SM: HC09E-5037878

  53- Xe BKS: 16R5-4850, SK: RLCN5P110AY209490, SM: 5P11-209491

  54- Xe BKS: 16M2-5679, SK: RLHHC090X6Y337539, SM: HC09E-6337807

  55- Xe BKS: 16K7-4388, SK: RLCM5WP404Y004811, SM: 5WP4-04811

  56- Xe BKS: 16M5-1934, SK: RLGH125GD7D022998, SM: VMM9BE-D022998

  57- Xe BKS: 16N1-1151, SK: RLHHC09007Y949198, SM: HC09E-6774124

  58- Xe BKS: 16F8-4407, SK: DY100A8020718, SM: 150FM8020718

  59- Xe BKS: 16L6-3554, SK: RNDSCJ2ND41*000584*, SM: VDGSH152QMI-N*00000584*

  60- Xe BKS: 16K4-8654, SK: VYA-J5VT23YA016404, SM: 5VT2-16404

  61- Xe BKS: 16N6-8393, SK: RLGMC11EH8H000560, SM: VMVD7A-H000560

  62- Xe BKS: 16L9-7312, SK: RRKWCH1UM6XB01677, SM: VTT18JL1P52FMH001677

  63- Xe BKS: 16H2-3399, SK: *LXDXCGL04**Y0029085*, SM: LC150FMG*01625285*

  64- Xe BKS: 16H6-3392, SK: RLHHC08072Y017476, SM: HC08E-0017482

  65- Xe BKS: 16M8-1818, SK: VYA-J5VT13YA010924, SM: 5VT1-10924

  66- Xe BKS: 16L4-5453, SK: VHHDCH0C4UM083571, SM: VHHJL152FMH00083571

  67- Xe BKS: 16N5-6941, SK: RMKWCH4UM6K431288, SM: VKV1P52FMH-R431288

  68- Xe BKS: 16M1-3329, SK: RLCN2B5206Y106192, SM: 2B52-106192

  69- Xe không BKS, SK: C50-0698191, SM: AA01E-1038054

  70- Xe không BKS, SK: ,*ZDCKF09A06F007467* SM: KF08E*6007580*KTGE1

  71- Xe không BKS, SK: AF54-1109362, SM: AF54E-1003604

  72- Xe không BKS, SK: AF54-1011454, SM: AF54E-1011445

  73- Xe không BKS, SK: AF55-1005423, SM: AF55E-1005539

  74- Xe không BKS, SK: RLCJ5B9608Y032125, SM: 5B96-032125

  Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu chủ sở hữu của những xe máy trên không mang giấy tờ có liên quan đến Đội CSGT-TT-CĐ Công an quận Hồng Bàng - Địa chỉ số 203 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng để làm thủ tục nhận lại xe, CAQ Hồng Bàng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.


  PHÒNG CẢNH SÁT KINH TẾ - CATP HẢI PHÒNG

  Ngày 5 tháng 3 năm 2018

  Ngày 1-2-2018, Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hải Phòng qua điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đã tiến hành kiểm tra, tạm giữ chiếc xe ô tô nhãn hiệu LEXUS RX350, màu sơn đen, treo BKS: 30E-659.45, SM: D494331*.

  Ai là chủ sở hữu chiếc xe trên, mang đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc của xe đến trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hải Phòng * Địa chỉ: Số 3 Lê Đại Hành, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng, để khai báo nhận lại xe.

  Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng báo, Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hải Phòng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông