Tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy năm 2021: Bổ sung 6 từ ngữ liên quan đến phòng chống ma túy

17:23 27/12/2021

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 gồm 8 chương, 55 điều, trong đó Chương 1 “Những quy định chung” có 5 điều (từ Điều 1 đến Điều 5) quy định về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ, chính sách của Nhà nước về phòng chống ma túy, nguồn tài chính cho phòng chống ma túy và các hành vi bị nghiêm cấm.

Về phạm vi điều chỉnh: Luật Phòng, chống ma túy quy định về phòng, chống ma túy; quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; cai nghiện ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy; quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy.

Về giải thích từ ngữ: Luật Phòng, chống ma túy đã sửa đổi, bổ sung một số khái niệm để thống nhất cách hiểu và áp dụng:

(1) Bổ sung “Thuốc thú y có chứa tiền chất” là thuốc thú y có chứa chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất.

(2) Sửa đổi khái niệm “tệ nạn ma túy”, theo đó tệ nạn ma túy không bao gồm “tội phạm ma túy”. Khoản 8 Điều 2 quy định: “Tệ nạn ma túy là việc sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy mà chưa đến mức hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự”.

(3) “Người sử dụng trái phép chất ma túy” là người có hành vi sử dụng chất ma túy mà không được sự cho phép của người hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính.

(4) “Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể” là việc thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nhằm xác định chất ma túy trong cơ thể thông qua mẫu nước tiểu, mẫu máu hoặc các vật khác của cơ thể con người.

(5) “Cai nghiện ma túy” là quá trình thực hiện các hoạt động hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội, giúp người nghiện ma túy từng sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, phục hồi thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để chấm dứt việc sử dụng trái phép các chất này.

(6) “Cơ sở cai nghiện ma túy” là cơ sở được thành lập để thực hiện đầy đủ quy trình cai nghiện theo quy định của Luật này, bao gồm cơ sở cai nghiện ma túy công lập và cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

ANHP

(Còn nữa)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích