Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2021: Chính sách của Nhà nước về phòng, chống ma túy

15:15 28/12/2021

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 quy định cụ thể chính sách của Nhà nước về phòng, chống ma túy. Trong đó, bổ sung thêm và nhấn mạnh một số chính sách:

“Ưu tiên nguồn lực phòng, chống ma túy cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, khu vực biên giới và địa bàn phức tạp về ma túy”

“Cán bộ, chiến sỹ thuộc cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy trong các cơ sở cai nghiện ma túy công lập được hưởng chế độ chính sách ưu đãi phù hợp với tính chất nhiệm vụ, địa bàn hoạt động theo quy định của Chính phủ”.

- Nguồn tài chính cho phòng, chống ma túy gồm: (1) ngân sách nhà nước; (2) nguồn tài trợ, viện trợ, đầu tư, tặng cho của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; (3) chi trả của gia đình, người nghiện ma túy; (4) các nguồn tài chính hợp pháp khác.

- Về các hành vi bị nghiêm cấm: Bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm như: (1) hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy; (2) kiểm nghiệm, kiểm định, tạm nhập, tái xuất, tái nhập trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc thú y có chứa chất ma túy; tiền chất (3) giao nhận, quản lý, kiểm soát, lưu giữ, cấp phát, bảo quản chất ma túy, tiền chất trái quy định của pháp luật; cho phép người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần trái quy định của pháp luật; (4) chống lại hoặc cản trở việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, xác định tình trạng nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; hướng dẫn sản xuất, hướng dẫn sử dụng trái phép chất ma túy; (5) quảng cáo, tiếp thị chất ma túy; (6) kỳ thị sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy.

(Còn nữa)

ANHP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông