Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy năm 2021: Nội dung quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy

17:31 03/01/2022

Nội dung quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy được quy định cụ thể trong Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 như sau: (1) Tư vấn, động viên, giáo dục, giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy để họ không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy; (2) Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể; (3) Ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Việc quản lý do Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện trong các trường hợp: (1) Người sử dụng trái phép chất ma túy được xác định là người nghiện ma túy; (2) Người này bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; (3) Người này bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng; (4) Người này phải thi hành án phạt tù; (5) Người này bị chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích.

Trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại Điều 24 Luật này. Cụ thể: (1) Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; (2) Chấp hành việc quản lý của UBND cấp xã.

Trách nhiệm gia đình người sử dụng trái phép chất ma túy được quy định tại Khoản 1, Điều 25 Luật này. Cụ thể: (1) Quản lý, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; (2) Cung cấp thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của người sử dụng trái phép chất ma túy cho công an cấp xã nơi người đó cư trú; (3) Ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội; (4) Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể.

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức nơi người sử dụng trái phép chất ma túy làm việc, cộng đồng nơi người sử dụng trái phép chất ma túy sinh sống được quy định tại Khoản 2, Điều 25 Luật này. Cụ thể: (1) Động viên, giúp đỡ, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; (2) Phối hợp với gia đình, cơ quan có thẩm quyền đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể.

Công an cấp xã giúp UBND cùng cấp lập danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy cư trú tại địa phương. Khi người sử dụng trái phép chất ma túy thay đổi nơi cư trú thì công an cấp xã nơi chuyển đi có trách nhiệm thông báo cho công an cấp xã nơi chuyển đến trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày người đó chuyển khỏi địa phương để đưa vào danh sách tiếp tục quản lý.

Những trường hợp đưa ra khỏi danh sách: (1) Người sử dụng trái phép chất ma túy không có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian quản lý; (2) Người này không thuộc trường hợp quản lý như đã nêu trên; (3) Người này chuyển đến cư trú ở địa phương khác.

(Còn nữa)

ANHP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích