Tìm hiểu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự: Sự cần thiết phải ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

20:29 12/12/2021

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (Luật số 02) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 02 thông qua, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2021. Từ số báo này, Chuyên đề An ninh Hải Phòng trân trọng giới thiệu một số vấn đề liên quan đến sự cần thiết phải ban hành và nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Luật này gồm có 02 điều, Điều 1 sửa đổi 06 điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 2 sửa đổi 01 điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, nhằm đáp ứng yêu cầu, bảo đảm đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP) đối với Việt Nam và giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

 Trong lần sửa đổi này, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự được quy định theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Theo đó quy định Quốc hội thông qua Luật tại một kỳ họp.

Bởi vì nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 155, khoản 8, Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để đáp ứng yêu cầu của Hiệp định CPTTP, bảo đảm đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong Hiệp định CPTTP tại Nghị quyết số 72/2018/QH14 của Quốc hội và các nội dung sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 146, khoản 1 Điều 148, khoản 1 Điều 229, khoản 1 Điều 247 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để giải quyết yêu cầu cấp thiết của thực tiễn xử lý vụ án hình sự trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19…

ANHP

(còn nữa)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

tin bài cùng chuyên mục:

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông