Tín dụng chính sách xã hội – Chủ trương hợp lòng dân (Kỳ 2): Hiệu quả thiết thực, bền vững

15:31 01/08/2020

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40, nguồn vốn Tín dụng chính sách (TDCS) được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố, đặc biệt tập trung ưu tiên hỗ trợ người dân ở những địa bàn khó khăn.

 Hoạt động Tín dụng chính sách trên lĩnh vực dạy nghề đã góp phần tạo nguồn nhân lực và việc làm trong xã hội.

Cụ thể, hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội (NHCS) Hải Phòng đã thực hiện giải ngân nguồn vốn TDCS cho hơn 196.000 lượt hộ với số tiền 4.600 tỷ đồng.

Thông qua nguồn vốn tín dụng đã giúp trên 26.500 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; gần 82.700 hộ xây dựng được trên 165.300 công trình phụ trợ sinh hoạt tiêu chuẩn; hơn 5.000  hộ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn chương trình học sinh-sinh viên giúp hơn 5.100 nghìn học sinh-sinh viên trang trải các khoản chi phí học tập, sinh hoạt; duy trì tạo việc làm cho gần 15.700 lao động; cho vay hỗ trợ xây dựng 460 ngôi nhà cho người nghèo.

          Bên cạnh đó, TDCS đã góp phần hỗ trợ hộ vay vốn thoát nghèo, thoát cận nghèo cho hơn 29.500 hộ. Đồng thời nguồn vốn TDCS đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố từ 3,86% xuống còn 1,41%; hộ cận nghèo từ 3,11% xuống còn 2,56% sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40 và Thông tri 19. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, từ các hoạt động hiệu quả của nguồn vốn TDCS, tại nhiều địa phương đã xây dựng được các mô hình phát triển kinh tế điển hình, thúc đẩy hội viên thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

          Trong quá trình thực hiện, công tác phối hợp giữa NHCS với chính quyền, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác ngày chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng ủy thác ngày càng được nâng cao. Hiện NHCS phối hợp quản lý 2.745 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) hoạt động tại thôn, khu dân cư toàn thành phố đang rất hiệu quả, với tinh thần công khai các chính sách, danh sách hộ vay và các quy trình thủ tục cho vay.

Trong những năm qua, thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động của TDCS có bước tiến rất rõ nét. Cụ thể, tính đến năm 2019, dư nợ ủy thác của 4 tổ chức chính trị - xã hội đạt gần 3.000 tỷ đồng, chiếm 99,6% tổng dư nợ, tăng hơn 58% so với thời điểm trước khi ban hành Chỉ thị 40. Đáng chú ý, số nợ quá hạn giảm đáng kể, chỉ chiếm khoảng 0,18% tổng dư nợ.

          Một điều cũng hết sức quan trọng nữa là, từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 40, hoạt động TDCS trên địa bàn Hải Phòng luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ vốn vay của NHCS Việt Nam. Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 và Thông tri 19 (tính đến 2019), tổng nguồn vốn TDCS 2.893 tỷ đồng, tăng hơn 1.030 tỷ đồng so với năm 2014, với tăng trưởng bình quân 12%/năm. Trong đó nguồn vốn Trung ương đạt hơn 2.728 tỷ đồng, chiếm gần 95% tổng nguồn vốn.

Tín dụng chính sách đã hỗ trợ hiệu quả nhiều mô hình sản xuất của người dân trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp

          Thực hiện đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện TDCS, cùng với nguồn vốn của Trung ương, hàng năm UBND TP đã quan tâm dành một phần ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn vay chương trình giải quyết việc làm cho thành phố. Bên cạnh đó, UBND TP đã chỉ đạo UBND các quận, huyện thường xuyên tạo điều kiện trích ngân sách địa phương ủy thác qua NHCS.

5 năm qua, từ chỗ chưa có địa phương nào có nguồn vốn vay ngân sách ủy thác, đến nay đã có 100% các quận, huyện bổ sung nguồn vốn TDCS, với số tiền gần 15 tỷ đồng. Một số địa phương có vốn ủy thác sang NHCS tốt như huyện Cát Hải 4,3 tỷ đồng, huyện Kiến Thụy 1,4 tỷ đồng, quận Lê Chân 1,3 tỷ đồng.

          Cùng với đó, cấp ủy- chính quyền các cấp cũng như các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp với NHCS  tuyên truyền, vận động thành viên Tổ TK&VV gửi tiền tiết kiệm hàng tháng, nhằm tạo thói quen tích lũy và hỗ trợ người nghèo từng bước tiếp cận với dịch vụ ngân hàng.

NHCS cũng thực hiện huy động các nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trên thị trường, từ đó giúp hệ thống chủ động hơn về nguồn vốn. Tính trong 5 năm thực hiện, tổng nguồn vốn huy động qua NHCS Hải Phòng đạt 750,366 tỷ đồng, tăng gần 657 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động qua Tổ TK&VV là 173,54 tỷ đồng, tăng hơn 120 tỷ đồng, so với thời điểm trước khi Chỉ thị 40 được ban hành

          Đánh giá về hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương và Thông tri 19 của Thành ủy về hoạt động TDCS, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng. Kết quả hoạt động TDCS thông qua hệ thống NHCS đã góp phần quan trọng thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra.

Khẳng định vai trò quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Thông qua việc tổ chức thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội cùng tham gia chương trình giảm nghèo, chăm lo cuộc sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách.

          Mặc dù vẫn còn một số vấn đề hạn chế cần phải tiếp tục khắc phục và rút kinh nghiệm từ thực tiễn, nhưng rõ ràng TDCS đã thực sự đi vào cuộc sống, là biểu tượng sáng ngời của tinh thần nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ tính ưu việt của Nhà nước Việt Nam XHCN. Một chính sách hợp lòng dân, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, xây dựng một xã hội ổn định, bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho công cuộc phát triển của đất nước.

          Lê Minh Thắng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha