Tổ chức 24 buổi chuyển giao khoa học công nghệ

10:03 08/05/2019

Từ đầu năm đến nay, các cấp đoàn thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020”.

Theo đó, các cơ sở đoàn đã đồng loạt triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; cải thiện cảnh quan, môi trường nông thôn; kết nối nguồn lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; thành lập mới, duy trì các mô hình phát triển kinh tế tập thể của thanh niên.

Đoàn thanh niên các xã, thị trấn tiếp tục, duy trì và phát huy vai trò của câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên; các mô hình liên kết, hợp tác trong phát triển kinh tế.

Đoàn thanh niên - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp đã tổ chức 24 buổi tập huấn, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất thu hút 2.194 đoàn viên, thanh niên tham gia.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông