Tổ chức diễn tập PCCC đối với tất cả khu chung cư, nhà tập thể, ký túc xá sinh viên, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao

20:23 26/09/2023

Giám đốc CATP vừa ban hành văn bản số 2036/CAHP-PC07 về việc triển khai thực hiện Điện số 80:ĐK/HT ngày 19/9/2023 của Bộ Công an về việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3134/ C07-BCA ngày 21/9/2023 của C07 - Bộ Công an.
Tổ chức thực tập PCCC và CNCH tại khu dân cư

Theo đó, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CATP và Trưởng Công an các quận, huyện thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: Giám đốc CATP giao Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi đôn đốc các Sở, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố về công tác PCCC.

Bên cạnh đó, Giám đốc CATP yêu cầu Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Trưởng Công an các quận, huyện thường xuyên kiểm tra theo dõi đánh giá kết quả thực hiện của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện để xác định trách nhiệm tổ chức, cá nhân không thực hiện, không nghiêm túc để báo cáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố để xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân theo quy định.

Công an cấp huyện chủ động tham mưu Quận ủy, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện văn bản nêu trên của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn quản lý. Trưởng Công an cấp huyện phải thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện của các ban, ngành, cơ quan tổ chức trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý thực hiện nghiêm túc; đánh giá xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc báo cáo Giám đốc Công an thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân cấp huyện để xử lý theo quy định.

Cũng theo nội dung văn bản này, Giám đốc CATP yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về việc tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và Công an các quận, huyện có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu tổ chức diễn tập PCCC đối với tất cả khu chung cư, nhà tập thể, ký túc xá sinh viên, nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, tại buổi diễn tập tất cả các hộ gia đình sinh sống trong khu chung cư, nhà tập thể phải có ít nhất 1 người tham gia. Hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

Giám đốc CATP giao Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thành lập Tổ kiểm tra để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ các Đội công tác của đơn vị và Công an các quận, huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời đôn đốc, kiểm tra tiến độ và tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị để báo cáo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố, C07 - BCA và Giám đốc Công an thành phố.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông