Tổ chức lớp nhận thức về Đảng cho 90 đoàn viên ưu tú

09:24 17/04/2019

Huyện đoàn An Lão vừa phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện An Lão mở lớp nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam cho 90 đoàn viên ưu tú.

Tại lớp bồi dưỡng, 90 đoàn viên đã được các giảng viên truyền đạt chuyên đề: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; những điều kiện phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam... Các học viên còn được thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lớp bồi dưỡng kiến thức kết về Đảng là hoạt động thiết thực triển khai cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Việc triển khai lớp nhận thức về Đảng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích