TOÀN DÂN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY: Hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác

17:26 31/07/2020

Thực hiện mục tiêu công tác năm 2020 của Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ và CATP, các đơn vị xây dựng Kế hoạch của đơn vị mình, tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP chữa cháy tại quận Kiến An

Theo đó, công tác tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở; công tác thực tập phương án chữa cháy, công tác kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại các khu dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp đã cơ bản được triển khai với nhiều biện pháp. Đến hết tháng 6-2010, CATP đang tiến hành kiểm tra công tác 6 tháng đầu năm, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực PCCC đối với Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an các quận, huyện, các Đoàn kiểm tra đã kết hợp nắm tình tình, kết quả việc thực hiện chỉ tiêu của hệ lực lượng Cảnh sát PCCC.

Ngoài ra, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ về nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của CATP triển khai, thực hiện nghiêm túc những nội dung chỉ đạo về việc nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ; Nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản và kiểm tra an toàn về PCCC, cứu nạn, cứu hộ; Thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; Hiệu quả công tác chữa cháy và các điều kiện phục vụ chữa cháy; nâng cao chất lượng công tác quản lý, sử dụng phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...

Thông qua đó, lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP đã rà soát, điều chỉnh, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu, cải cách hành chính.

MINH PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha