Toàn thành phố cấp gần 350 giấy phép xả thải vào nguồn nước

20:37 19/11/2018

 

Cấp phép xả thải vào nguồn nước các sông được kiểm soát chặt chẽ

Thực hiện kế hoạch cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2018, thời gian qua, hai ngành chủ chốt là Sở Tài nguyên-Môi trường và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định cấp phép xả nước thải vào nguồn nước đối với 55 đơn vị.

Đồng thời tiếp nhận 80 hồ sơ cấp phép xả nước thải vào nguồn nước, đã trình UBND thành phố phê duyệt 52 hồ sơ và cấp 47 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, đạt 85,45% kế hoạch năm. Như vậy, tổng số giấy phép đã cấp đến thời điểm hiện tại là 347 giấy, trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 3 giấy phép; Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố cấp 275 giấy phép; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND thành phố cấp 69 Giấy phép. 

Song song với công tác cấp phép, các ngành cũng tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của 40 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, từ đó kịp thời chấn chỉnh nếu có sai phạm. 

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông