Toàn thành phố cấp hơn 4.900 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

09:49 11/04/2019

Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên-Môi tiếp nhận 95 hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trả kết quả 88 hồ sơ.

Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các địa phương đã tăng lên đáng kể

Trong đó, có 7 hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu, 11 hồ sơ chứng nhận quyền sở hữu tài sản, 70 hồ sơ đăng ký biến động đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, nâng tổng số cấp đến hết tháng 3-2019 lên 5.700 giấy chứng nhận, đạt 82,6% so tổng số thửa cần cấp.

Cụ thể, tổ chức kinh tế cấp 3.259 giấy; tổ chức hành chính sự nghiệp cấp 1.645 giấy; cơ sở tôn giáo cấp 420 giấy; an ninh quốc phòng cấp 376 giấy.

Bên cạnh đó, tiếp nhận và giải quyết trả kết quả 84 hồ sơ thế chấp, trong đó có 32 hồ sơ đăng ký thế chấp, 7 hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung thế chấp và 45 hồ sơ xóa đăng ký thế chấp. 

Đối với hộ gia đình, cá nhânUBND các quận, huyện cấp 4.833 giấy chứng nhận đất ở lần đầu. Trong đó, các quận cấp 2.874 giấy và các huyện cấp 1.959 giấy.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các quận, huyện đã giải quyết, trả kết quả 8.701 hồ sơ biến động đất đai có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận, 481 hồ sơ đính chính, thu hồi giấy chứng nhận, 8.311 hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Tiếp nhận và trả kết quả 6.266 hồ sơ đăng ký; 6.814 hồ sơ xóa đăng ký; 2.064 hồ sơ thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm.

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích