Toàn thành phố có 21.979 người hưởng BHXH hàng tháng qua ATM

15:11 25/02/2020

Thời gian qua, BHXH thành phố Hải Phòng đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ. Đơn vị đã triển khai rà soát cơ sở dữ liệu hộ gia đình, quản lý tốt việc cấp mã hộ gia đình và cấp mới mã số BHXH, tính đến hết ngày 31-1, toàn thành phố đã có 33.678 người được duyệt cấp mới mã số BHXH mới (bao gồm cả trẻ em, người nước ngoài...).

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đôn đốc các cơ sở KCB BHYT thực hiện liên thông dữ liệu kịp thời, chính xác và an toàn lên Cổng tiếp nhận Hệ thống thông tin giám định BHYT; hỗ trợ cơ sở KCB đăng ký, tạo lập và cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH lên Cổng Hệ thống thông tin giám định BHYT. Đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp phát triển đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản ATM.

Tính đến hết tháng 1, toàn thành phố đã có 21.979 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM, chiếm 14,56% so với tổng số người hưởng và 7.281 người hưởng thất nghiệp qua tài khoản ATM, chiếm 99,41% so với tổng số người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

BH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông