Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã 2012

10:48 27/10/2021

Sáng 26-10, UBND TP tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) 2012. Đồng chí Lê Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại Trung tâm hội nghị thành phố.

Hiện trên địa bàn thành phố có 549 HTX, trong đó có 347 HTX đang hoạt động. Đánh giá tại Hội nghị cho thấy, sau 10 năm triển khai Luật HTX 2012, kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX bước đầu thể hiện được chuyển biến về chất lượng, hiệu quả, chứng tỏ ngày càng rõ nét hơn vai trò quan trọng và có ý nghĩa toàn diện về kinh tế, chính trị, xã hội với những tín hiệu mới trong công cuộc phát triển phong trào HTX kiểu mới. Đặc biệt, nhiều kế hoạch, chương trình, cơ chế, chính sách nhằm phát triển kinh tế tập thể, HTX được ban hành phù hợp hơn với thực tế của thành phố.

Tuy nhiên, đánh giá cũng cho thấy, hiện số HTX được thành lập mới trên địa bàn thành phố còn ít và chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp. Nhiều HTX sau khi chuyển đổi vẫn còn lúng túng, chưa xác định rõ phương hướng phát triển, quy mô HTX còn nhỏ, cán bộ quản lý HTX còn yếu về trình độ và năng lực, tỷ lệ đóng góp GRDP vẫn còn ở mức thấp…Bên cạnh đó, nguồn lực hỗ trợ cho kinh tế tập thể, HTX còn hạn chế so với yêu cầu cần được khuyến khích, hỗ trợ.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Anh Quân nêu rõ, phát triển kinh tế tập thể là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng đã xác định rõ một trong những nhiệm vụ giải pháp của thành phố là đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tập thể.

Đồng chí cho rằng, mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định, song nhìn chung khu vực kinh tế tập thể, HTX vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng kinh tế thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Anh Quân phát biểu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đề nghị trong thời gian tới, các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX của cán bộ công chức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến người dân hiểu rõ và sâu về bản chất, các giá trị và nguyên tắc của khu vực kinh tế tập thể, HTX. Đồng thời lựa chọn, hoàn thiện, và nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Anh Quân nhấn mạnh, phải phát triển HTX theo hướng liên kết hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, ở các vùng có các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, sản phẩm chủ lực tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố Hải Phòng.

          LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích