Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

20:53 09/07/2020

Chiều 9-7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21-3-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16-8-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Nội chính TW; đồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đồng chủ trì Hội nghị. 

 Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam dự hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng

Dự tại điểm cầu Hải Phòng có các đồng chí: Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP; Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ TW đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, nhận thức của cán bộ, đảng viên về trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy được nâng lên. Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, liên tục; nhiều đường dây, tụ điểm ma túy phức tạp được phát hiện, triệt xóa và xử lý nghiêm minh. Công tác dự phòng nghiện, cai nghiện và phục hồi sau cai đã có những chuyển biến tích cực, góp phần kiềm chế gia tăng người nghiện mới. Hệ thống văn bản pháp luật về phòng, chống ma túy không ngừng được bổ sung, hoàn thiện; tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma túy cơ bản được ngăn chặn. Công tác truyền thông được đổi mới, hướng về cơ sở tạo được sự đồng thuận của toàn xã hội về phòng, chống ma túy; đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình có hiệu quả. Hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy được mở rộng và đi vào chiều sâu, thiết thực hơn; đã tiếp thu nguồn lực, kinh nghiệm và phối hợp quốc tế chặt chẽ trong phòng, chống ma túy. Bên cạnh đó, các lực lượng chuyên trách tiếp tục được kiện toàn, nâng cao năng lực. Lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ trong công tác phòng, chống ma túy; thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình phố hợp với các bộ, ngành.

 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tổng kết quả thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, những cách làm hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy để từ đó nhân rộng góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị. Từ thực tiễn hơn 10 năm phân tích những tồn tại, khó khăn trong công tác phòng, chống ma túy; đưa ra các kiến nghị, giải pháp khắc phục, nhất là những khó khăn về pháp luật, cơ chế, chính sách, nguồn lực, sự khối hợp giữa các lực lượng, cơ quan; phân tích sâu về những khó khăn trong công tác cai nghiện, quản lý người nghiện. Đại tướng Tô Lâm cũng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, quán triệt nội dung của Chị thị 36 của Bộ Chính trị, nhất là những quan điểm mới đồng thời khẳng định các biện pháp để thực hiện có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu đã đề ra.

THẾ KHOA - MINH PHƯƠNG

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông