Tổng nguồn vốn đạt trên 2.449 tỷ đồng

15:18 14/11/2017

Theo Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Hải Phòng, tính đến hết tháng 10, tổng nguồn vốn đạt 2.449 tỷ đồng, tăng so với năm 2016 là 155 tỷ đồng.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Kiến Thụy triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách tới người dân

Cụ thể, nguồn vốn trung ương là 2.353,972 tỷ đồng, tăng 144,558 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương được trung ương cấp bù lãi suất năm 2017 là 259,733 tỷ đồng, tăng so với năm 2016 là 59 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động qua tổ TK&VV là 115,731 tỷ đồng, tăng 18 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động của tổ chức, cá nhân là 144 tỷ đồng, tăng 41 tỷ đồng so với năm 2016.

Nguồn vốn địa phương là 95,267 tỷ đồng, tăng so với năm 2016 là 10,467 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn Ngân sách thành phố là 90,637 tỷ đồng, tăng so với năm 2016 là 8 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách quận, huyện là 4,630 tỷ đồng, tăng so với năm 2016 là 2,330 tỷ đồng.

BH

Bình luận của bạn về bài viết...

Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông