Tổng nguồn vốn huy động tăng 13,64%

11:26 14/06/2018

Tính đến nay, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn thành phố ước đạt 176.417 tỷ đồng, tăng 13,64% so với cùng kỳ, tăng 8,39% so với năm 2017. Trong đó, huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 123.315 tỷ đồng, tăng 12,38% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm tỷ trọng 69,99%. Tiền gửi thanh toán đạt 48.417 tỷ đồng, tăng 13,84% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm tỷ trọng 27,44%; phát hành giấy tờ có giá là 4.685 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố, nguồn vốn huy động tập trung chủ yếu là VND, chiếm tỷ trọng 93,6%.

Tỷ trọng huy động bằng ngoại tệ trong tổng huy động toàn địa bàn có xu hướng giảm, phù hợp với chủ trương của Chính phủ và định hướng điều hành của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông