Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tăng 11,5%

09:30 17/02/2019

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn thực hiện đến 31-1 đạt 184.768 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, huy động theo loại tiền bằng VND đạt 174.370 tỷ đồng, tăng 12,72% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm tỷ trọng 94,37%; huy động bằng ngoại tệ đạt 10.398 tỷ đồng, giảm 5,66% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm tỷ trọng 5,63%.

Theo hình thức huy động: Huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 129.224 tỷ đồng, tăng 12,46% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm tỷ trọng 69,94%; tiền gửi thanh toán đạt 51.848 tỷ đồng, tăng 12,42% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm tỷ trọng 28,06%; phát hành giấy tờ có giá là 3.696 tỷ đồng.

Theo nhận định của Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố, tỷ trọng huy động bằng ngoại tệ trong tổng huy động toàn địa bàn có xu hướng giảm, phù hợp với chủ trương của Chính phủ và định hướng điều hành Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích