Tổng số lượng tờ khai tai Cục Hải quan Hải Phòng tăng 7,29% so với cùng kỳ

16:26 29/07/2022

Theo báo cáo của Cục Hải quan Hải Phòng, trong tháng 6 – 2022, tổng tờ khai toàn Cục là 204.255. Trong đó, tờ khai nhập khẩu là 107.047, tờ khai xuất khẩu là 97.208, tăng 7,29% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 7,03% so với tháng 5 –2022.
Biểu đồ phân luồng tờ khai tại các Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu tháng 6-2022 (Cục Hải quan Hải Phòng)

Chi cục có lượng tờ khai lớn nhất là Chi Cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư gia công với 47.757 tờ khai, Chi cục có lượng tờ khai ít nhất là Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI với 5.139 tờ khai.

Trong khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVIII có lượng tờ khai lớn nhất 12.427 tờ khai; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI có số tờ khai nhỏ nhất 5.139 tờ khai.

Trong khối Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu, Chi Cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư gia công có lượng tờ khai lớn nhất với 47.757 tờ khai; Chi cục Hải quan Thái Bình có số tờ khai nhỏ nhất với 11.705 tờ khai.

Cũng theo Cục Hải quan, trong tháng 6 năm 2022, tỉ lệ phân luồng tờ khai hải quan tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng (bao gồm tổng cộng 9 Chi cục hải quan): luồng xanh 65,1%, luồng vàng 31,%, luồng đỏ 3,4%;

Trong đó, khối Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV I, KV II, KV III, Đình Vũ) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 17,8%; luồng vàng 70,6%; luồng đỏ 11,6%.

Khối chi cục hải quan ngoài cửa khẩu (Chi Cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư gia công, Chi Cục Hải quan Khu công nghiệp và khu chế xuất, Chi Cục Hải quan Hải Dương, Chi Cục Hải quan Hưng Yên, Chi Cục Hải quan Thái Bình) tỉ lệ phân luồng tờ khai: luồng xanh 75,4%; luồng vàng 22,4%; luồng đỏ 1,6%.

Như vậy, với tỉ lệ luồng vàng và luồng đỏ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu lên tới 82% (tương đương với 29.921 tờ khai luồng vàng và luồng đỏ).

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích