Trên 1,9 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT

18:08 19/11/2020

Trong tháng 10/2020, BHXH thành phố Hải Phòng đã chi BHXH, BH thất nghiệp với số tiền 806,293 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 7.547,593 tỷ đồng.

Trong đó chi lương hưu và trợ cấp BHXH với số tiền 598,187 tỷ đồng cho 151.470 người, lũy kế 5.936,576 tỷ đồng; Chi trợ cấp một lần với số tiền 89,811 tỷ đồng cho 1.415 người, lũy kế 595,869 tỷ đồng cho 14.730 người; Chi trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe 80,905 tỷ đồng cho 12.200 người, lũy kế 732,647 tỷ đồng cho 139.864 người; Chi trợ cấp BH thất nghiệp 37,390 tỷ đồng cho 10.709 người, lũy kế 282,501 tỷ đồng cho 25.349 người.

Cũng tính đến ngày 31/10, các cơ sở KCB trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã thực hiện KCB cho 1.915.540 lượt người bệnh có thẻ BHYT với số tiền là  1.466,782 tỷ đồng, tạm ước bằng 75,28% nguồn kinh phí.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông