Trên 40.000 tỷ đồng cho vay phục vụ SXKD của doanh nghiệp nhỏ và vừa

17:29 20/05/2020

Theo thông tin từ Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố, tính đến hết tháng 4, cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 17.092 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Cho vay phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 40.275 tỷ đồng, tăng 6,6%; Cho vay thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu 3.008 tỷ đồng, tăng 4,9%; Cho vay phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ dư nợ đạt 958 tỷ đồng; Cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 488 tỷ đồng; Cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7-1-2013 của Chính phủ: dư nợ ước đạt 21,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, triển khai chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết 14/NQ-CP của Chính phủ, tính đến hết tháng 4, dư nợ đạt 64,8 tỷ đồng. Trong đó riêng dư nợ cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 2,36 tỷ đồng.

BH

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông