Triển khai Chương trình hành động của MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố

11:47 16/09/2021

Sáng 16-9, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của MTTQ và các tổ chức thành viên (TCTV) thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Phạm Văn Lập - Chủ tịch HĐND TP, Cao Xuân Liên - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.
Các đại biểu tham dự hội nghị

Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Ủy ban MTTQ và các TCTV đã đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết tới 99,5-100% cán bộ chuyên trách, 80- 95% hội viên, đoàn viên.

Trong đó, quan tâm quán triệt sâu sắc những điểm mới trong các Nghị quyết. Xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết trong bối cảnh thành phố vừa tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ an toàn về tính mạng, sức khỏe cho Nhân dân, vừa duy trì phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; chuẩn bị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, MTTQ thành phố và các TCTV đã chủ động gắn việc xây dựng, triển khai Chương trình hành động với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của mỗi tổ chức.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Cao Xuân Liên phát biểu khai mạc hội nghị

Trong đó, xác định mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; có kế hoạch, chương trình, đề án tương ứng, phân công rõ người chỉ đạo, bộ phận thực hiện để triển khai theo lộ trình và kết quả sản phẩm. Chú trọng việc đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, qua đó thể hiện sự quyết tâm hành động của MTTQ và các TCTV nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Quá trình xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết luôn đề cao vai trò người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; được dự thảo, tổ chức thảo luận, lấy ý kiến kỹ lưỡng, trước hết trong tập thể Đảng đoàn, Ban Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các tổ chức. Nhờ đó, tính đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và một số tổ chức thành viên đã ban hành Chương trình hành động hoặc Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Bí Thư Thành đoàn Đào Phú Thuỳ Dương phát biểu tham luận tại hội nghị

Theo đó, MTTQ và các TCTV đã xác định rõ 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và thành phố. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động giữa MTTQ và TCTV, phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp thành viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng thời chủ động xây dựng chương trình phối hợp công tác với HĐND, UBND, các sở, ngành, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết để vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện; đổi mới nội dung, phương thức, lắng nghe, tập hợp, phản ánh ý kiến nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền TSVM…

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang thay mặt lãnh đạo thành phố ghi nhận, đánh giá rất cao Chương trình hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố và các TCTV trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực, Bí thư Thành ủy đề nghị: MTTQ Việt Nam thành phố và các TCTV cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở gắn với địa bàn khu dân cư, làm sao truyền được cảm hứng cho các tầng lớp nhân dân.

Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm minh bạch trong cách nghĩ, cách làm để tạo lòng tin trong dân; thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện để kịp thời rút kinh nghiệm, chỉnh sửa những thiếu sót; phát hiện, nhân rộng những cách làm hiệu quả. Đồng chí cũng bày tỏ niềm tin tưởng rằng: tiếp nối truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được của thành phố trong thời gian qua, MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên sẽ thực hiện thắng lợi Chương trình hành động đề ra…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích