Triển khai Cuộc thi Cổ động trực quan năm 2018

10:30 04/04/2018

Sáng 3-4, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc thi Cổ động trực quan và Liên hoan các đội tuyên truyền lưu động thành phố năm 2018.

Giám đốc Trung tâm Thông tin và Cổ động triển khai kế hoạch của cuộc thi

Cuộc thi Cổ động trực quan được tổ chức từ cấp cơ sở các quận, huyện trên địa bàn thành phố, gắn kết với việc phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, thành phố và các địa phương. BTC cuộc thi cấp thành phố xếp loại, đánh giá các quận, huyện dựa trên việc theo dõi các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động của địa phương trong cả năm 2018 và kết quả chấm thi tại các quận, huyện vào 02 đợt: Vào dịp tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn tháng 4, tháng 5 và dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám thành công , Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2018).

Đối với Liên hoan các đội tuyên truyền lưu động, mỗi quận, huyện được cử 01 đội tham dự liên hoan và thi theo cụm tại một số địa phương. Chương trình tham dự liên hoan của mỗi đội trên sân khấu tối đa 30 phút/ chương trình.

Sở Văn hóa và Thể thao giao Trung tâm Thông tin và Cổ động thành phố là cơ quan thường trực của Cuộc thi Cổ động trực quan cũng như Liên hoan các đội tuyên truyền lưu động, chủ trì, theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch của BTC.

HT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông