Triển khai đề án điều động CBCS đảm nhiệm các chức danh công an xã

11:20 30/04/2019

Quý II/2019, Khối Công an huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kiên cường, kỷ cương, hiệu quả” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, phong trào thi đua “2 quản, 3 giữ”.

Theo đó, Công an các huyện tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng đồng thời đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, lối sống, đạo đức, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái”.

Ngoài ra, lãnh đạo Công an 7 huyện chủ động nắm, giải quyết tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, điều động, luân chuyển và chính sách cán bộ, động viên CBCS yên tâm công tác, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công an các huyện làm tốt công tác thi đua khen thưởng; duy trì hiệu quả công trình, phần việc phục vụ nhân dân; tổ chức sơ tổng kết và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; triển khai nghiêm túc, hiệu quả đề án điều động cán bộ, chiến sĩ CAND đảm nhiệm chức danh Công an xã.

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông