Triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Ngày Sách Việt Nam

22:46 09/08/2018

UBND TP vừa ban hành kế hoạch số 164/KH-UBND triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24-02-2014 của Thủ thướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn thành phố.

Ngày Sách Việt Nam nhằm lan tỏa sâu rộng phong trào đọc sách trong cộng đồng

 

Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá, lưu giữ sách trong các tầng lớp nhân dân, đưa phong trào lan tỏa thành nếp sống văn hóa, nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách.

Đồng thời nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, biểu dương, tôn vinh những địa phương, tổ chức, cá nhân tiêu biểu, nhiệt tình, sáng tạo, có đóng góp tích cực trong việc khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá sách, lưu giữ sách tại địa phương. Bên cạnh đó, hoàn thiện những mô hình tổ chức Ngày sách Việt Nam phù hợp với điều kiện từng ngành, từng địa phương.

Yêu cầu của việc tổng kết phải đánh giá, nêu bật những kết quả, thành công cũng như những khó khăn, vướng mắc và những việc chưa làm được trong quá trình triển khai thực hiện Ngày sách Việt Nam.

Từ đó, đề xuất, kiến nghị những giải pháp phù hợp để đẩy mạnh hơn nữa phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá sách, lưu giữ sách vào thực tiễn cuộc sống với sự đổi mới và đa dạng hóa về cả nôi dung và hình thức.

Đặc biệt, vấn đề quan trọng là lựa chọn được những nhân tố, điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng chính xác, đúng đối tượng nhằm tạo tác dụng động viên, giáo dục và có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông