Trợ cấp thai sản tăng thêm 180.000 đồng

15:56 05/08/2018

Từ ngày 1-7-2018, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (trợ cấp thai sản) sẽ tăng thêm 180.000 đồng so với mức trợ cấp hiện hành.

Trợ cấp thai sản tăng do Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 (được Quốc hội thông qua ngày 13-11-2017) nêu rõ mức lương cơ sở tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng kể từ ngày 1-7-2018.

Đồng thời theo quy định tại Điều 38 của Luật BHXH năm 2014: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Như vậy, từ 1-7-2018, mức trợ cấp thai sản là 2.780.000 đồng, tăng 6,923% so với mức trước đây (2.600.000 đồng).

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông