Trường Đại học Hải Phòng: Đạt 50/61 tiêu chí đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

14:15 24/07/2018

Chiều 23-7, tại Trường Đại học Hải Phòng, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Hải Phòng.

Lãnh đạo Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường đại học Hải Phòng

Trường Đại học Hải Phòng đã và đang hiện thực trở thành một trong những trung tâm đào tạo đại học đa ngành và lĩnh vực, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng, các tỉnh duyên hải Bắc bộ và cả nước.

Những năm gần đây, lãnh đạo nhà trường quan tâm đến công tác tự đánh giá, góp phần xây dựng văn hóa chất lượng bên trong của nhà trường; qua đó, giúp trường tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng của nhà trường, lập và triển khai các kế hoạch hành động cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, từ đó điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo theo hướng chất lượng, hiệu quả, phù hợp hơn.

Theo đó, ngày 22-4-2016, Trường Đại học Hải Phòng thành lập Hội đồng tự đánh giá gồm 19 thành viên là lãnh đạo trường, lãnh đạo các đơn vị liên quan 

Hội đồng được chia làm 8 nhóm công tác chuyên trách thực hiện việc xử lý, mã hóa, phân tích thông tin minh chứng và viết mô tả 61 tiêu chí của 10 tiêu chuẩn trong Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Ngày 27-5-2018, tại Quy Nhơn, lãnh đạo Trường Đại học Hải Phòng bảo vệ báo cáo tự đánh giá trước Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục. 

Kết quả, trường đạt yêu cầu 50/61 tiêu chí đánh giá, chiếm 82%. Với kết quả này, Trường Đại học Hải Phòng được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam ra quyết định cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục, thời hạn là 5 năm.

HẢI HẬU

 

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông