Từ 0 giờ ngày 3-12, dừng hoạt động các Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành thành phố

19:32 02/12/2021

Ngày 2-12, UBND thành phố ban hành Văn bản số 9364/UBND-NC&KTGS về việc dừng hoạt động các Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành thành phố.
Văn bản chỉ đạo về việc dừng hoạt động các Chốt Kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành thành phố

Theo đó, xét đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 6073/SYT-TTKSBT ngày 2-12-2021 về việc dỡ bỏ chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành của thành phố. UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo cụ thể:

Dừng hoạt động các Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành thành phố tại các cửa ngõ ra vào thành phố thừ 0 giờ ngày 3-12-2021.

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tăng cường nhân lực xuống các cơ sở để tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

UBND thành phố giao UBND các quận huyện nơi đặt Chốt kiểm soát tiếp nhận bàn giao và quản lý trang thiết bị của các Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành thành phố.

Trước đó, cũng trong ngày 2-12, Sở Y tế  ban hành Văn bản 6073/SYT-TTKSBT về việc dỡ bỏ Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết 128 của Thủ tướng Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Để tạo thuận lợi cho việc lưu thương hàng hóa và việc đi lại của người dân, nên tại các chốt kiểm soát không yêu cầu kiểm tra kết quả xét nghiệm Covid -19 đối với người dân vào thành phố. Đa số người dân vào thành phố chủ yếu từ vùng có nguy cơ thấp (cấp độ 1, cấp độ 2), các khu vực nguy cơ cao (cấp độ 3, cấp độ 4) đã được các địa phương kiểm soát chặt chẽ.

Đồng thời, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 23/11/2021 về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Hiện nay đã thực hiện khai báo y tế điện tử bằng phần mềm PC-COVID trên phạm vi toàn quốc. UBND thành phố đã ban hành Công văn số 9192/UBND-KSTTHC ngày 29/11/2021 về việc triển khai thống nhất, ứng dụng PC-COVID trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Việc khai báo thông tin bằng giấy hoặc khai báo điện tử tại các chất có kiểm soát không còn phù hợp. Do đó, Sở Y tế đề nghị UBND thành phố xem xét, quyết định việc dỡ bỏ chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid -19 của thành phố.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông