Từ 1-7-2024, tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ hàng tháng

16:29 23/06/2024

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 có hiệu lực từ 1-7 tới quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ và bồi dưỡng cho người tham gia lực lượng này…

Điều 23 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ, người tham gia lực lượng này sẽ được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Người tham gia lực lượng cũng sẽ được hỗ trợ và bồi dưỡng khi được cử đi bồi dưỡng và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền, hoặc khi được điều động để đi thực hiện nhiệm vụ. Các mức hỗ trợ, bồi dưỡng cụ thể gồm:

Khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện sẽ nhận được mức bồi dưỡng tương đương với mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân;

Khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, hoặc khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động, sẽ nhận được mức bồi dưỡng do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

Khi làm nhiệm vụ tại các khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số hoặc vùng trọng điểm về quốc phòng, sẽ được hưởng mức bồi dưỡng ngày công lao động tăng thêm do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

Khi được điều động, huy động hoặc cử đi thực hiện nhiệm vụ ngoài địa bàn phụ trách, sẽ được cơ quan điều động, huy động, cử đi hỗ trợ phương tiện đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Như vậy, khi tham gia lực lượng trật tự thôn, cá nhân sẽ được hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế. Ngoài ra, họ còn được hưởng các khoản hỗ trợ, bồi dưỡng khi được cử đi bồi dưỡng, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ.

Về điều kiện tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, người trong độ tuổi từ đủ 18-70 tuổi và người trên 70 tuổi nhưng đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe, được Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định trên đề nghị của Công an cấp xã. Những cá nhân này phải có lý lịch rõ ràng; Phẩm chất đạo đức tốt; Bản thân và gia đình chấp hành tốt các quy định về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người đang phải chấp hành án hình sự/ biện pháp tư pháp/ biện pháp xử lý hành chính.

Về trình độ học vấn, người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chỉ cần có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên. Với khu vực đặc biệt khó khăn có thể tuyển chọn người đã học xong chương trình giáo dục tiểu học.

Những cá nhân này đang thường trú/ tạm trú từ 1 năm trở lên và phải thường xuyên sinh sống tại khu vực nơi mà công dân nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng trật tự thôn; Có đủ sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh hợp pháp theo quy định của pháp luật…

Theo ANTĐ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông