Tuổi trẻ thành phố đẩy mạnh phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

14:36 13/10/2020

Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025, được tuổi trẻ thành phố triển khai nhằm mục đích tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Thành đoàn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong thực thi công vụ thông qua những việc làm hằng ngày.

Tính đến nay, tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn đã triển khai tới từng cán bộ, công chức, viên chức đơn vị và đưa việc thực hiện phong trào trở thành nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Theo đó, phong trào được triển khai bước đầu với nhiều nội dung và hình thức phong phú, như: phát động dọn vệ sinh cơ quan vào chiều thứ sáu hằng tuần; trồng, chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan môi trường nơi làm việc qua các hoạt động “Thứ Bảy tình nguyện”; thực hành tiết kiệm phòng chống lãng phí; hỗ trợ đồng nghiệp trong công việc, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng các chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử … Qua đó, góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Thành đoàn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông