Tuyên dương 1.500 điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt

21:03 15/08/2022

Thời gian qua, công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi tiếp tục được các cấp bộ Đoàn trên toàn thành phố duy trì, triển khai hiệu quả. Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” được triển khai rộng rãi trong tuổi trẻ thành phố với các tiêu chí phù hợp.

Nghiêm túc triển khai Chỉ thị 42 -CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030, Thành đoàn đã triển khai chương trình hành động, chỉ đạo 100% các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện.

 Bí thư Thành đoàn Vương Toàn Thu Thuỷ biểu dương các em học sinh dũng cảm cứu sống cụ bà bị đuối nước

Các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn được đơn vị triển khai đồng bộ trong các cấp bộ Đoàn. Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, Ngày hội “Khi tôi 18”, Ngày hội “Thanh niên sống đẹp”, “Sinh viên Hải Phòng - những câu chuyện đẹp” được cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố hưởng ứng tích cực.

Trong 5 năm (2017-2022), các cấp bộ Đoàn toàn thành phố đã phát hiện, tuyên dương 1.500 điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; chủ động phối hợp với gia đình, nhà trường, các ngành trong việc định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống, ứng xử văn minh, phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và các hành vi lệch chuẩn cho đoàn viên, thanh niên qua các chương trình, cuộc vận động và các hoạt động của Đoàn.

Cùng với đó, các mô hình cưới tập thể trong đoàn viên, thanh niên cũng được tuổi trẻ thành phố chú trọng triển khai hiệu quả, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông