Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 khối ngoài công lập: Sẽ kiểm điểm những trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu

  15:52 04/10/2019

  Một số trường THPT ngoài công lập do chạy theo kinh tế, lợi nhuận mà chưa quan tâm đến chất lượng đào tạo, biểu hiện là tuyển vượt chỉ tiêu không phù hợp với CSVC và đội ngũ giáo viên.

  Ngày 26-9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng ban hành Kết luận thanh tra số 1815/KL-SGDĐT-TTr thông báo kết quả thanh tra về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 tại 4 trường THPT ngoài công lập có dấu hiệu tuyển sinh vượt chỉ tiêu quy định.

  Qua thanh tra, tại 4 trường đều lưu giữ đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020; triển khai thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển sinh, như: ban hành quyết định thành lập Ban tuyển sinh, xây dựng kế hoạch tuyển sinh, giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban tuyển sinh, ra thông báo tuyển sinh.

  Tuy nhiên, kết quả tuyển sinh của cả 4 trường đều vượt cao so với chỉ tiêu quy định, cụ thể: Trường THPT Hùng Vương, chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 442/QĐ-SGDĐT-KHTC ngày 16-5-2019 của Giám đốc Sở GD-ĐT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trường THPT năm học 2019-2020 (Quyết định số 442) là 4 lớp, với 180 học sinh (mỗi lớp 45 học sinh).

  Kết quả tuyển sinh, Sở đã duyệt số học sinh là 180 học sinh, đúng với chỉ tiêu được giao. Trên thực tế, qua thanh tra, Trường THPT Hùng Vương đã tuyển 263 học sinh, vượt 83 học sinh so với chỉ tiêu được duyệt, tỷ lệ vượt 46,1%. Số học sinh tuyển vượt chỉ tiêu này được nhà trường xếp cùng với số học sinh được duyệt, bố trí thành 6 lớp.

  Trường THPT Hàng Hải 1, chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 442 là 3 lớp, với 135 học sinh (mỗi lớp 45 học sinh). Kết quả tuyển sinh, Sở đã duyệt số học sinh là 134 học sinh (tại thời điểm kiểm tra, số học sinh thực học là 132 học sinh, có 2 học sinh bỏ học). Trên thực tế, qua thanh tra, Trường Hàng Hải 1 đã tuyển 195 học sinh, vượt 61 học sinh so với chỉ tiêu được duyệt, tỷ lệ vượt 45,1%. Số học sinh tuyển vượt chỉ tiêu này được nhà trường xếp cùng với số học sinh được duyệt, bố trí thành 4 lớp.

  Trường THPT Anhxtanh, chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 442 là 8 lớp, với 360 học sinh (mỗi lớp 45 học sinh). Kết quả tuyển sinh, Sở đã duyệt số học sinh là 360 học sinh. Trên thực tế, qua thanh tra, Trường Anhxtanh đã tuyển 377 học sinh, vượt 17 học sinh so với chỉ tiêu được duyệt, tỷ lệ vượt 4,7%. Số học sinh tuyển vượt chỉ tiêu này được nhà trường xếp cùng với số học sinh được duyệt, bố trí thành 9 lớp.

  Trường THPT Nguyễn Huệ, chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 442 là 6 lớp, với 243 học sinh (bình quân 40,5 học sinh/lớp). Kết quả tuyển sinh, Sở đã duyệt số học sinh là 243 học sinh. Trên thực tế, qua thanh tra, Trường Nguyễn Huệ đã tuyển 254 học sinh, vượt 11 học sinh so với chỉ tiêu được duyệt, tỷ lệ vượt 4,5%. Số học sinh tuyển vượt được nhà trường xếp vào 6 lớp cùng với số học sinh được duyệt.

  Đối với trường THPT Nguyễn Huệ, xét thấy đây là trường THPT ngoài công lập duy nhất trên địa bàn huyện Kiến Thụy, việc giao chỉ tiêu số học sinh/lớp chưa công bằng với các trường ngoài công lập khác (40,5 so với 45), Sở GD-ĐT cho phép nhà trường tuyển bổ sung 2 học sinh bỏ học để đủ chỉ tiêu, và 11 học sinh tuyển vượt để cân bằng số học sinh/lớp so với các trường ngoài công lập khác.

  Đối với trường THPT Hàng Hải 1, Sở cho phép nhà trường tuyển bổ sung 2 học sinh bỏ học để đủ chỉ tiêu.

  Sở yêu cầu các trường THPT Hùng Vương, THPT Hàng Hải 1 và THPT Anhxtanh thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu tuyển sinh đã được giao tại Quyết định số 442, tự giải quyết số học sinh tuyển vượt đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của phụ huynh học sinh, quyền được đi học của học sinh; tổ chức họp phụ huynh học sinh, giải thích, thuyết phục, chủ động liên hệ với các trường ngoài công lập trên địa bàn chưa tuyển đủ chỉ tiêu để chuyển học sinh sang học. Thời hạn giải quyết trước ngày 7-10-2019.

  Cũng theo kết luận thanh tra này, sau khi các trường hoàn thành việc giải quyết số học sinh tuyển vượt, các học sinh đã ổn định ở nơi học mới, Ban Giám đốc Sở yêu cầu, Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách trường kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm về việc tuyển sinh vượt chỉ tiêu; các trường tổ chức kiểm điểm Ban tuyển sinh do không làm tròn trách nhiệm trong việc tham mưu lãnh đạo trường thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu tuyển sinh dẫn đến tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao, để lại hậu quả lớn, thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của người học…

  Năm học 2019-2020, theo văn bản số 1637B/SGDĐT-GDTrH về việc phê duyệt số lượng tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố do Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đỗ Văn Lợi ký ban hành ngày 30-8, Hải Phòng tuyển vào lớp 10 THPT tổng số học sinh là 20.025 chỉ tiêu. Trong đó, 40 trường trung học phổ thông công lập tuyển 16.935 chỉ tiêu; số học sinh được tuyển vào 22 trường trung học phổ thông ngoài công lập là 4.090 chỉ tiêu.

  HẢI HẬU

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông