Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật cho 117.640 lượt cán bộ, hội viên nông dân

08:30 31/07/2023

6 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố đã tổ chức hiệu quả 1.169 buổi tuyên truyền cho 117.640 lượt cán bộ, hội viên nông dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị năm 2023 của thành phố, địa phương.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền, quán triệt, đẩy mạnh việc thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thành phố và các ngày lễ lớn trong năm. 

Nông dân thi đua đẩy mạnh phát triển sản xuất

Cùng với đó, Hội Nông dân thành phố thì cụ thể hoá các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong gần 200 văn bản để chỉ đạo, lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc huyện, quận và cơ sở Hội triển khai thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền gương hội viên nông dân điển hình, những mô hình sản xuất tiêu biểu trên Cổng thông tin điện tử Hội, phát hành 4.000 cuốn Bản tin số Tết Qúy Mão và Bản tin số 1 năm 2023 gửi các ban, ngành liên quan, 12 huyện/quận, 184 cơ sở Hội và 1.463 Chi hội sử dụng làm tài liệu tuyên truyền đến hội viên, nông dân và nhân dân địa phương.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên đội ngũ cán bộ, hội viên, nông dân các địa phương trên địa bàn thành phố luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội, Thành uỷ, nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua đẩy mạnh sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tổ chức Hội được giao.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông