Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho tổ chức kinh tế và công dân đạt cao

15:20 20/11/2018

 Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho các tổ chức, doanh nghiệp tại Sở Tài nguyên-Môi trường

Theo thống kê của Sở Tài nguyên-Môi trường, tổng số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đến nay là 5.609 giấy đạt 86,6 % tổng số thửa cần cấp.

Trong đó, tổ chức kinh tế là 3.157 giấy chứng nhận, đạt 98,6%; tổ chức hành chính sự nghiệp là 1.656 giấy chứng nhận, đạt 79,6%; cơ sở tôn giáo là 417 giấy chứng nhận, đạt 58,1%; các đơn vị an ninh quốc phòng là 379 giấy chứng nhận, đạt 79,1%.

Đối với hộ gia đình, cá nhân, từ đầu năm đến nay,UBND các quận, huyện cấp 2.414 giấy chứng nhận đất ở lần đầu, trong đó các quận cấp 297giấy chứng nhận và các huyện cấp 2.117giấy chứng nhận. Dự kiến, đến hết năm 2018, toàn thành phố phấn đấu cấp 466.891 giấy chứng nhận, đạt 93,3 % so tổng số thửa cần cấp, trong đó UBND các quận cấp 155.662 giấy chứng nhận và UBND các huyện cấp 311.229 giấy chứng nhận.

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích