Tỷ lệ HTX phù hợp với Luật quy định đạt 91,6%

17:43 28/07/2019

Theo thống kê của Liên minh HTX và Doanh nghiệp, toàn thành phố có 342 hợp tác xã (HTX), Liên hiệp HTX, Quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động.

 

Nhiều HTX nông nghiệp sau chuyển đổi đã hoạt động hiệu quả hơn

Trong đó có 166 HTX dịch vụ nông nghiệp; 54 HTX thương mại, dịch vụ; 49 HTX, Liên hiệp HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 26 quỹ tín dụng nhân dân; 24 HTX giao thông vận tải; 9 HTX dịch vụ điện; 8 HTX dịch vụ nước sạch, VSMT và 5 HTX xây dựng. 

Trong tổng số HTX nói trên có 227 HTX phải thực hiện chuyển đổi, đăng ký lại theo Luật HTX 2012. Đến thời điểm hiện tại có 208 HTX đã thực hiện chuyển đổi, đăng ký lại, đạt tỷ lệ 91,6%, trong đó có 107 HTX nông nghiệp và 101 HTX phi nông nghiệp. Hiện còn 19 HTX chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định.

Từ thực tế các HTX đã chuyển đổi thì bộ máy sẽ tinh gọn hơn, trình độ cán bộ quản lý được nâng lên, phương án sản xuất kinh doanh có khả thi, thực hiện hiệu quả các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống các thành viên, người lao động.

 KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha