UBND H.Tiên Lãng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

  08:00 01/10/2019

    Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2019 như sau:

             Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 79 chỉ tiêu;

             Vị trí tuyển dụng: Giáo viên văn hóa cấp tiểu học 72 chỉ tiêu; giáo viên Trung tân Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên 02 chỉ tiêu; viên chức làm công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình các xã, thị trấn 05 chỉ tiêu;

             Yêu cầu về trình độ: Đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn theo quy định của vị trí việc làm;

              Yêu cầu về trình độ tin học, ngoại ngữ: Đáp ứng yêu cầu theo quy định của vị trí việc làm;

             Thông tin chi tiết đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Lãng: http://www.haiphong.gov.vn/Portal/Default.aspx?Organization=HTL

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông

  Liên kết hữu ích