UBND HUYỆN TIÊN LÃNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017

  07:48 05/01/2018

  Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng thông báo việc tuyển dụng 95 CÔNG CHỨC CẤP XÃ VÀ GIÁO VIÊN MẦM NON năm 2017:

  - Công chức cấp xã: 31 chỉ tiêu; trong đó: Văn phòng - thống kê 05 chỉ tiêu;  Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường 05 chỉ tiêu; Tài chính - kế toán 10 chỉ tiêu; Tư pháp - hộ tịch 04 chỉ tiêu; Văn hoá - xã hội 07 chỉ tiêu.

  - Giáo viên mầm non: 64 chỉ tiêu, yêu cầu có trình độ trung cấp sư phạm Mầm non trở lên;

  - Các yêu cầu về trình độ tin học, ngoại ngữ đảm bảo theo các quy định hiện hành.

  Thông tin chi tiết đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Lãng: http://www.haiphong.gov.vn/Portal/Default.aspx?Organization=HTL

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông