UBND thành phố chỉ đạo xử lý nghiêm các cơ sở, cá nhân vi phạm quy định về PCCC, CNCH

14:28 02/02/2023

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố, UBND thành phố vừa có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PCCC, CNCH; kiểm tra hoạt động của các cơ sở và xử lý nghiêm các cơ sở, cá nhân vi phạm, đồng thời giám sát chặt chẽ, không để cơ sở hoạt động khi không đủ điều kiện theo quy định...
Ban pháp chế HĐND thành phố giám sát công tác PCCC tại Đồi Thiên Văn, quận Kiến An.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC, CNCH của người dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất kinh doanh có điều kiện; phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC, CNCH, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm khi có sự cố xảy ra; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC, CNCH, đặc biệt là thực hiện phương châm “4 tại chỗ”.

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình an toàn về PCCC, CNCH; ứng dụng KHCN trong cảnh báo cháy, mở lối thoát nạn khẩn cấp. Chủ động rà soát các trang thiết bị về PCCC tại các khu chung cư, tập thể cũ, nhà ở kết hợp kinh doanh và hộ gia đình..., vận động và yêu cầu người dân thực hiện mở lối thoát nạn cần thiết, tháo dỡ các lồng sắt, chuồng cọp để đảm bảo yêu cầu PCCC. Di dời, giải tỏa các hộ dân, hộ kinh doanh lấn chiếm via hè, lòng đường cản trở giao thông, phòng chống cháy, chú ý công tác đảm bảo an toàn PCCC, CNCH các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Thực tập phương án PCCC&CNCH tại Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm

Duy trì và nhân rộng các mô hình PCCC, CNCH  hiệu quả như: “Cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn PCCC", “Chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về PCCC”, “Khu chung cư, nhà tập thể an toàn PCCC”, “Thôn an toàn PCCC”, “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”….

UBND thành phố giao Công an thành phố tiếp tục tham mưu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC, CNCH; thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh để tạo chuyển biến ngày càng rõ nét về nhận thức, ý thức chấp hành quy định về PCCC, CNCH trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kiến thức, kỹ năng và kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền nhằm đáp ứng yêu cầu về PCCC trong tình hình mới; phối hợp với cơ quan, tổ chức, UBND các cấp tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng xử lý cháy, nổ, thoát nạn, cứu nạn cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC chuyên ngành, PCCC cơ sở, người lao động…

Tổng hợp danh sách các cơ sở trong diện quản lý, nhất là các cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC, CNCH đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động gửi các đơn vị có liên quan để căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, CATP có trách nhiệm rà soát, xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH của cơ quan Công an; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; bảo đảm cán bộ, chiến sỹ nắm vững kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng thành thạo các thiết bị, phương tiện PCCC, CNCH được trang cấp.

Đồng thời, trang bị, bảo đảm trang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân cho cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và tổ chức nghiêm công tác thường trực để sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn khi có các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn… hạn chế tối đa thương vong cho cán bộ, chiến sỹ khi tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; thực hiện nghiêm túc công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông