Đẩy nhanh tiến độ dải ngân vốn đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm

17:49 03/10/2017

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam tại buổi làm việc với UBND quận Hồng Bàng về kết quả thực hiện chủ đề năm 2017; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018, chiều 3-10.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam chỉ đạo tại hội nghị

   9 tháng qua, thực hiện chủ đề năm của quận và thành phố, quận Hồng Bàng đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Nhờ đó, kinh tế quận được duy trì, phát triển ổn định; tổng thu ngân sách ước đạt 963,95 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch năm. Công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đảm bảo đường thông, hè thoáng. Công tác GPMB các dự án, công trình tiếp tục được triển khai quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm, đặc biệt là với những dự án lớn. Các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm chu đáo, thiết thực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. ANCT, TTATXH được giữ vững...

  Ước hết năm 2017, quận Hồng Bàng đạt 118% kế hoạch chỉ tiêu thu ngân sách, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 100% kế hoạch, số hộ nghèo giảm  đạt 100% kế hoạch...

   Năm 2018, quận Hồng Bàng phấn đấu đạt một số chỉ tiêu: giá trị sản xuất công nghiệp đạt 230 tỷ đồng, tăng 15% so với kế hoạch năm 2017; thu ngân sách đạt 694,143 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn quận đạt 2.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,51%, giảm 50 hộ nghèo trên tổng số hộ nghèo dự kiến cuối năm 2017...

   Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam nhấn mạnh: Quận Hồng Bàng là lá cờ đầu của thành phố trong công tác thu ngân sách, do vậy đề nghị phải vượt mức bình quân chung của toàn thành phố, đạt trên 25%; tiếp tục tập trung cao độ cho công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ dải ngân vốn đầu tư công cho các công trình, dự án trọng điểm của quận, thành phố; kiểm soát chặt chẽ tai nạn giao thông; rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu phát triển KT-XH để có biện pháp đột phá trong quá trình thực hiện; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích