Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong biên soạn số liệu tổng sản phẩm

18:46 11/12/2020

Sáng 11-12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Trần Quốc Phương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Hải Phòng có ông Lê Gia Phong-Cục trưởng Cục thống kê thành phố, cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

 

Ông Lê Gia Phong-Cục Trưởng Cục Thống kê thành phố và đại diện các ngành chức năng tại điểm cầu Hải Phòng

Qua 5 năm (2015 - 2020) triển khai thực hiện Đề án Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm (GRDP), trong đó Quy trình mới được xây dựng và áp dụng từ năm 2017 đã thu được kết quả bước đầu rất quan trọng. Kỳ biên soạn, thời gian công bố thống nhất và ổn định, chất lượng số liệu GRDP bảo đảm. Những kết quả này khẳng định chủ trương đổi mới quy trình biên soạn và công bố GRDP tập trung tại Tổng cục Thống kê là đúng đắn, thiết thực và hiệu quả.

Tại Hải Phòng, công tác cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa các sở, ngành, với Cục Thống kê trên cơ sở khai thác hiệu quả nguồn thông tin ban đầu, hồ sơ đăng ký hành chính sẵn có, khai thác, sử dụng các nguồn thông tin của các cơ quan hành chính, đơ vị sự nghiệp công lập, tổng hợp thông tin bổ sung kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của các doanh nghiệp…đã được tăng cường, bảo đảm số liệu GRDP đầy đủ về phạm vi, phản ánh kịp thời, sát thực tình hình kinh tế, xã hội của thành phố. 

Tuy nhiên vẫn còn những bất cập như: số lượng và chất lượng thông tin đầu vào, số liệu trung gian còn hạn chế, công cụ tính toán chưa hoàn thiện làm ảnh hưởng không nhỏ đến tính kịp thời, đâỳ đủ, chính xác của số liệu GRDP đầu ra. Những yếu kém này cần có giải pháp đồng bộ xử lý, khắc phục, nhằm nâng cao hơn nữa kết quả, hiệu quả của đề án. 

Sau khi nghe tham luận của các địa phương, ngành chuyên môn, lãnh đạo Tổng cục Thống kê đã đề ra giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới để công tác biên soạn số liệu GRDP đạt mục tiêu đầy đủ, chính xác, kịp thời, đó là: Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin để biên soạn quy trình; điều chỉnh thời gian công bố số liệu ước tính GRDP 6 tháng và cả năm phù hợp với nhu cầu sử dụng của các địa phương và tổ chức, cá nhân; kết nối nâng cao và gắn trách nhiệm cung cấp số liệu đầu vào của các Bộ, Sở, ban ngành  với số liệu tổng hợp đầu ra của Tổng cục Thống kê nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng thuận…

Kim Oanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông