Ủy ban kiểm tra Đảng ủy CATP: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra Đảng

20:30 25/03/2019

Chiều ngày 25-3, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy CATP tổ chức phiên họp thứ nhất năm 2019 sơ kết công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra Đảng quý 2. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATP chủ trì phiên họp.

Thượng tá Nguyễn Quốc Huy, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATP đọc báo cáo sơ kết quý 1, triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra Đảng ủy CATP Qúy 2 năm 2019

Qúy 1 năm 2019, UBKT Đảng ủy CATP, bám sát sự chỉ đạo trực tiếp của Ban thường vụ Đảng ủy CATP, UBKT Đảng ủy CATP đã tập trung tham mưu cho Đảng ủy CATP triển khai các nội dung, biện pháp công tác kiểm tra giám sát. UBKT đảng ủy các cấp trong các đơn vị đã chủ động bám sát chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy, triển khai tham mưu giúp các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, công tác lãnh đạo chỉ huy, công tác giáo dục, quản lý đảng viên, CBCS, chủ động phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng bộ CATP, XDLL Công an thành phố trong sạch, vững mạnh. Trong quý 1, UBKT Đảng ủy CATP đã từng bước ổn định theo hướng tập trung công tác chuyên môn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của UBKT theo đúng quy định, thực hiện chế độ giao ban, thông tin báo cáo theo quy định tổ chức Đảng trong CAND.

Trung tá Đinh Trọng Chiềm, Chánh thanh tra CATP, Ủy viên UBKT Đảng ủy CATP tham luận tại hội nghị 

Trong quý 2, UBKT Đảng ủy CATP đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát Đảng, trong đó đẩy mạnh thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy CATP năm 2019; nắm vững quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp với UBKT các cơ sở Đảng thống nhất thực hiện các nội dung công tác kiểm tra…

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATP phát biểu kết luận 

Phát biểu tại phiên họp, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATP yêu cầu trong quý 2 và thời gian tiếp theo, các đồng chí thành viên UBKT Đảng ủy CATP nắm rõ chức trách, nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cho Đảng ủy CATP và tham gia đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cơ sở Đảng trong CATP tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như công tác hồ sơ đảng viên, Thẻ đảng viên, thống nhất quy trình sinh hoạt chi bộ, góp phần giúp các tổ chức, cơ sở Đảng trong CATP nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát…

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha