Uỷ ban MTTQ quận Hồng Bàng: Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

09:28 16/12/2018

Ngày 12-12, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp phường nhiệm kỳ 2019-2024; tổng kết công tác Mặt trận năm 2018, triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2019.

Được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ quận đã chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018, có trọng tâm, trọng điểm.

Uỷ ban MTTQ quận đã tổ chức sơ, tổng kết các chuyên đề lớn như: 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2018; tổng kết 15 năm “Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 – 2018; tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 217-QĐ/TW, QĐ 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; sơ kết mô hình tự quản tại cộng đồng dân cư ở tổ dân phố... từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn tiếp tục triển khai có hiệu quả trong thời gian tới.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ quận chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch Đại hội cấp phường, cấp quận nhiệm kỳ 2019-2024. Nhiều tổ chức thành viên thực sự quan tâm, gắn bó, trách nhiệm cao góp phần vào thành công của phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Năm 2019, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ quận Hồng Bàng phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam quận và các ngày lễ lớn; chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện tổ chức Đại hội; tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05, chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước...

MP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông