Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hồng Bàng: Tập trung giám sát các dự án trọng điểm

15:33 14/06/2018

Chiều 14-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hồng Bàng tổ chức hội nghị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2014-2019.

Hội nghị xác định rõ 10 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

          6 tháng đầu năm, bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH, QP-AN của quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quận Hồng Bàng đã triển khai có hiệu quả các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", vận động nhân dân tham gia cải tạo, nâng cấp120/152 đường ngõ theo chủ trương hỗ trợ xi măng của thành phố.

          Đặc biệt, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tập trung tuyên truyền, vận động, giám sát các dự án trọng điểm trên địa bàn, trong đó tập trung cao vào các dự án như: Công viên Tam Bạc giai đoạn 2, cải tạo Công viên Rồng Biển, Chỉnh trang sông Tam Bạc, kè bờ sông và mở rộng đường Chương Dương; giám sát công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật...

          6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hồng Bàng xác định rõ 10 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, đơn vị sẽ tập trung tham gia các hoạt động kỷ niệm và Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động...

          Nhân dịp này, hội nghị đã hiệp thương bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XV, thông qua dự thảo Nghị quyết kỳ họp...

KC

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông